UE va finanţa, în următorii şapte ani, un nou program de cooperare București–Chișinău

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației din București anunță despre lansarea unui nou program bilateral, România – Republica Moldova 2021-2027.

Într-un comunicat plasat pe site-ul calm.md, se menţionează că, prin Documentul Comun pentru programele NEXT (Joint Paper), emis de Comisia Europeană în luna ianuarie 2020, se recomandă concentrarea tematică a finanțării pe următoarele obiective:
– obiectivul de politică 4, cu concentrare pe șomaj, educație, sănătate și incluziune socială;
– obiectivul de politică 3, cu concentrare pe infrastructură sustenabilă, inteligentă și intermodală și conectivitate digitală;
– obiectivul specific INTERREG 1, cu concentrare pe capacitate instituțională, societate civilă, minorități;
– obiectivul specific INTERREG 2, cu concentrare pe managementul frontierelor.
În perioada imediat următoare, va demara procesul de programare prin constituirea unui comitet comun de programare, în cadrul căruia, în urma consultărilor și analizelor, se va lua decizia cu privire la obiectivele și activitățile pentru care se va acorda finanțare.
Amintim că, în perioada 2014–2020, România cooperează cu Republica Moldova în cadrul unui program bilateral finanțat din Instrumentul European de Vecinătate (ENI): Programul Operațional Comun România – Republica Moldova. Aria eligibilă include județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați din România și întregul teritoriu al Republicii Moldova. Programul are un buget total de 89,1 milioane de euro (dintre care 81 de milioane de euro reprezintă fonduri ENI, iar 8,1 milioane de euro constituie cofinanțarea pe care trebuie să o asigure beneficiarii din ţările participante). Autoritatea de Management a Programului se află la Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice din România. La Iaşi, în cadrul Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră, funcţionează Secretariatul Tehnic Comun, cu un punct de lucru la Chişinău. Rolul de Autoritate Națională în Republica Moldova este asigurat de către Ministerul Finanțelor.

Ion CIUMEICĂ