Activităţi ale conducerii raionului Cimişlia

În perioada 7-11 februarie curent, Consiliul Raional Cimişlia a desfăşurat o serie de activităţi în cele mai diverse domenii ale vieţii sociale din această unitate teritorial-administrativă. Astăzi venim cu relatări de la evenimentele în cauză.

Chestiuni importante supuse consultărilor publice
În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, în data de 11 februarie 2020, Consiliul Raional Cimişlia a iniţiat consultări publice pe marginea câtorva chestiuni de importanță vitală pentru locuitorii din această unitate teritorial-administrativă.
La discuții au participat consilieri raionali, primari ai localităţilor, angajați ai aparatului președintelui de raion, alte persoane interesate. Asistența a venit cu o serie de propuneri pe marginea repartizării mijloacelor financiare din componenta unităţii administrativ-teritoriale destinate pentru instituţiile de învăţământ general, secundar şi primar şi a distribuirii mijloacelor financiare din fondul rutier pentru reparaţia drumurilor raionale.
Propunerile estimative au fost prezentate în cadrul şedinţei, astfel încât părţile interesate au avut posibilitatea să ia cunoştinţă de ele şi să formuleze eventuale recomandări, sugestii şi observaţii care vor fi luate în calcul la elaborarea proiectelor de decizii pe marginea problemelor abordate în cadrul consultărilor publice. Acestea urmează a fi aprobate în cadrul viitoarei ședințe a Consiliului Raional Cimișlia, care este preconizată pentru data de 6 martie anul curent.
Proiectele respective vor fi publicate pe pagina oficială raioncimislia.md în zilele apropiate.
Consiliul Raional Cimişlia mulţumeşte tuturor instituţiilor şi persoanelor care au participat la consultările publice şi au contribuit la îmbunătăţirea procesului de elaborare a proiectelor de decizii şi la consolidarea principiilor de transparenţă în activitatea acestui organ.

Comemorarea eroilor căzuţi în Afganistan
Mâine, se împlinesc 31 de ani de la retragerea trupelor militare sovietice din Afganistan. Cu această ocazie, la sfârşitul săptămânii precedente, în preajma monumentului din oraşul Cimişlia înălţat în memoria victimelor războiului purtat de armata sovietică în acea ţară asiatică, a avut loc o manifestare de comemorare a moldovenilor care și-au pierdut viața pe pământ străin.
La eveniment au participat Mihail Olărescu, preşedintele raionului Cimişlia, Ghenadie Grosu, vicepreşedinte al raionului Cimişlia, funcţionari din subdiviziunile Consiliului raional, ai primăriei oraşului Cimişlia şi participanţi la conflictul armat din Afganistan.
Acţiunea a început cu un marş de comemorare a celor căzuți în război, după care a urmat serviciul divin ținut de preotul Nicolae Cristov, parohul Bisericii ortodoxe „Adormirea Maicii Domnului” din centrul raional.
Preşedintele raionului Cimişlia a adresat un mesaj asistenţei, în care a menţionat că trebuie să cinstim memoria victimelor conflictului armat din Afganistan, să manifestăm grija cuvenită faţă de cei care au supravieţuit şi care sunt prezenţi astăzi alături de noi, acordându-le tot respectul nostru.

Sesiune de informare privind iluminatul stradal
La iniţiativa Guvernului Republicii Moldova, Agenţia pentru Eficienţă Energetică, în calitate de autoritate administrativă în domeniul respectiv, intenţionează să lanseze un Apel de propuneri de proiecte în vederea implementării unui program naţional privind reabilitarea sistemelor de iluminat public stradal în localităţile rurale din ţara noastră.
Pentru buna desfăşurare a noului Apel de propuneri de proiecte, care urmează a fi lansat în perioada următoare, autorităţile publice locale de nivelul unu, care sunt interesate de reabilitarea sistemelor de iluminat public stradal, vor evalua necesităţile şi vor completa un chestionar, pe care îl vor depune la Agenţia pentru Eficienţă Energetică până la 20 februarie curent.
În scopul evaluării corecte a nevoilor autorităţilor publice locale de nivelul întâi, precum şi a lucrărilor necesare pentru reabilitarea sistemelor de iluminat public stradal, pentru stabilirea contribuţiei proprii în acest proiect, precum şi a familiarizării cu procedura de informare a Agenţiei pentru Eficienţă Energetică, vinerea precedentă, administraţia raionului Cimişlia a organizat o sesiune de informare pentru reprezentanţii APL din oraş, comune şi sate.

Omagierea unui veteran de război ajuns la 98 de ani
În fiecare an, la Cimişlia, sunt omagiaţi veteranii celui de Al Doilea Război Mondial, veterani care, din păcate, odată cu scurgerea timpului, rămân tot mai puţini.
Unul dintre veteranii de război, Andrei Corlăteanu, a fost omagiat, la 7 februarie curent, de către administraţiile publice locale de nivelurile unu şi doi.
Fostul participant la conflagrația mondială a ajuns la vârsta venerabilă de 98 de ani şi a fost invitat în incinta Consiliului Raional Cimişlia.
Veteranului i-au fost exprimate mulţumiri pentru jertfa de sânge într-un război care a făcut milioane de victime. Administraţia raionului, împreună cu primăria oraşului Cimişlia, au ţinut sa îi ureze multă sănătate, bucurie și mulți ani!
De asemenea, conducerea a oferit veteranului de război un suport financiar şi un pachet de produse alimentare.
Sursa: www.raioncimislia.md