O misiune de audit a verificat proiectele finanţate de UE

Pe parcursul săptămânii trecute, conducerea raionului Cimișlia a organizat câteva evenimente de o importanță deosebită pentru viața populației din această unitate teritorial-administrativă. Iată relatări de la aceste evenimente, despre care au comunicat site-ul cimislia.md și alte surse de informare în masă.

Întâlnirea cu primarii
În data de 30 ianuarie 2020, s-a desfăşurat şedinţa de lucru cu primarii localităţilor din raionul Cimişlia.
În cadrul şedinţei s-au pus în discuţie următoarele subiecte:
– redistribuirea alocațiilor din componenta raională, cu studierea propunerilor privind reîmpărțirea soldului disponibil al Consiliului Raional Cimişlia format la data de 31 decembrie 2019;
– transferările cu destinaţii speciale din Fondul rutier pentru reparaţia drumurilor;
– modalitatea evacuării deşeurilor menajere în mod centralizat cu implicarea prestatorilor de servicii ai întreprinderii municipale „Servcom”;
– informarea privind taxa pentru salubrizare;
– colaborarea eficientă dintre autoritățile publice locale de nivelurile I şi II privind prezentarea informaţiilor solicitate.

Seminar de informare pentru agricultori
Agenţia de Intervenţie şi Plăţi pentru Agricultură a desfăşurat, în data de 31 ianuarie anul curent, în incinta Consiliului Raional Cimişlia, un seminar de informare cu tema „Măsurile de sprijin acordate din Fondul Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi Mediului Rural pentru anul 2020”.
Ședința a avut ca obiectiv familiarizarea producătorilor agricoli cu modalitatea de accesare a suportului financiar acordat din partea statului, utilizarea subvenţiilor postinvestiţionale, obținerea de mijloace financiare în avans pentru proiectele start-up, precum şi subvenţionarea pentru îmbunătăţirea nivelului de trai în mediul rural.
Evenimentul a fost realizat în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului, cu Banca comercială „Moldova–Agroindbank”, cu Direcţia agricultură şi industria prelucrătoare din Consiliul Raional Cimişlia.
La acest seminar au participat producători agricoli și reprezentanți ai autorităților publice locale de ambele niveluri.

Participare activă la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” 2020
În perioada 29 ianuarie – 2 februarie, la Centrul „Moldexpo” din municipiul Chișinău s-a desfăşurat o nouă ediţie a Expoziţiei Naționale „Fabricat în Moldova” 2020.
Sloganul celei de-a XIX-a ediții a Expoziției Naționale „Fabricat în Moldova” a fost alcătuit din trei litere A: „Acasă. Autentic. Autohton”.
Conceptul evenimentului a urmărit unificarea forţelor reprezentanţilor administraţiei publice, ai comunităţii de afaceri şi organizaţiilor obşteşti în vederea susţinerii fabricării produselor autohtone, punerii în evidenţă a nivelului de competitivitate a acestora şi majorării cererii de consum a produselor naţionale.
Fiind susținuți de Consiliul Raional Cimișlia, șapte reprezentanți din unitatea teritorial-administrativă au participat la această manifestare de mare amploare. Este vorba de următorii agenți economici:
Societatea cu Răspundere Limitată „Cvadrivita”, condusă de Elena Dubălari, specializată în fabricarea mezelurilor și a altor produse din carne;
Societatea cu Răspundere Limitată „Javgur Vin” în frunte cu Gheorghe Scutaru, care se ocupă cu producerea vinurilor;
Societatea cu Răspundere Limitată „Crisnicvital”, directoare Ana Căldare (articole de panificație);
Societatea cu Răspundere Limitată „Camedones” (specializată în uscarea fructelor), condusă de Serghei Popușoi;
Societatea cu Răspundere Limitată „Yummy sugar”, administrată de Cristina Ciobanu, a cărei profil este confecționarea îmbrăcămintei pentru copii.
În afară de aceasta, la Expoziția Națională „Fabricat în Moldova” 2020 au mai fost prezente două meșterițe populare din raionul Cimișlia: Cristina Cemortan, cu articole croșetate, și Viorica Tașca, ocupația principală a ei fiind confecționarea jucăriilor.
Potrivit Nataliei Răileanu, șefa Direcției economie și atragerea investițiilor din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, reprezentanții acestui raion au avut o prestație destul de bună, lângă standurile lor adunându-se o mulțime de vizitatori.

Acordarea cetățeniei Republicii Moldova
La 15 ianuarie 2020, președintele Igor Dodon a semnat decretul despre acordarea cetățeniei Republicii Moldova unui grup de locuitori ai țării noastre.
Printre aceștia a fost și Kurban Kadașov (in imagine), născut în anul 1957, originar din Azerbaidjan, actualmente locuitor al orașului Cimișlia.
Cu această ocazie, el a fost invitat recent în cabinetul președintelui raionului Cimișlia, Mihail Olărescu, în fața căruia a depus jurământul de credință față de noua sa patrie.
Kurban Kadașov și-a asumat, prin semnătură personală, angajamentul de a respecta cu sfințenie Constituția Republicii Moldova și legislația în vigoare a țării noastre.
Octavian POPESCU