O misiune de audit a verificat proiectele finanţate de UE

O misiune de audit la Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud a analizat recent cinci proiecte regionale de aprovizionare cu apă, canalizare și eficiență energetică în clădirile publice. Elaborarea acestor programe a fost posibilă datorită suportului Uniunii Europene, oferit prin intermediul Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), scrie moldpres.md.

Este vorba de proiectele: „Construcția apeductului magistral Cahul–Lebedenco–Pelinei–Găvănoasa–Vulcănești (satele) Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca (Etapa II)”; „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova”; „Extinderea sistemului de canalizare în oraşul Leova; Construcţia staţiei de pompare a apelor uzate în oraşul Leova”; Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova” și „Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca”.
Auditul financiar a fost realizat pe marginea executării acordului de finanțare, încheiat între GIZ și Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului. Perioada supusă auditului este 15 noiembrie 2017 – 20 decembrie 2019. Raportul de audit a fost prezentat de experții contractați de firma de audit ARGE Moore Stephens Ludewig AG (consorțiu), după care a fost discutat (în imagine) de către reprezentanții GIZ, în frunte cu Dietrich Hahn, consultant internaţional superior, și echipa de implementare din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională Sud, în frunte cu directoarea Maria Culeșov.
Reuniunea de încheiere a auditului le-a oferit partenerilor oportunitatea de a discuta despre rezultatele înregistrate, provocările și impedimentele cu care se confruntă ADR Sud în procesul de implementare a proiectelor cu finanțare externă realizată prin intermediul GIZ. Totodată, partenerii au identificat soluţii optime și posibilități pentru o cooperare eficientă și implementarea cu succes a celor cinci proiecte privind aprovizionarea cu apă, servicii de canalizare și sporirea eficienței energetice a clădirilor publice care urmează a fi realizate cu suportul financiar al Uniunii Europene.
Aceste proiecte au fost preluate din cadrul Programelor regionale sectoriale, elaborate cu suportul GIZ în anii 2014-2015. Ele sunt implementate de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și se află, în prezent, la etapa de finalizare a serviciilor de proiectare și transmitere către beneficiari a documentației tehnice și, respectiv, de organizare și desfășurare a achizițiilor publice și inițiere a lucrărilor.
În urma implementării acestor proiecte, peste 64 de mii de cetăţeni din Regiunea de Sud a ţării vor beneficia de condiţii moderne de aprovizionare cu apă şi servicii de canalizare.
Totodată, două instituţii şcolare din raioanele Leova şi Basarabeasca vor beneficia, graţie suportului Uniunii Europene, de proiecte de eficienţă energetică, care vor asigura condiții optime pentru activitatea profesională a personalului și studiile elevilor din mai multe localități. „Toate aceste măsuri vor contribui, eventual, la eliminarea disparităților rurale, precum și a celor urbane”, au afirmat surse de la ADR Sud.
Ion CIUMEICĂ