Administrația publicăŞtefan Vodă

Ședința extraordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă

2 Mins read

Bugetul raionului Ștefan Vodă pentru anul curent a fost aprobat cu un excedent de circa două milioane de lei.

Acest lucru a devenit cunoscut la 24 ianuarie curent, când a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Raional Ștefan Vodă, a patra la număr din mandatul actual. Din cei 33 de consilieri raionali s-au prezentat 30, ceilalți lipsind motivat. În calitate de președinte al ședinței a fost ales consilierul Anatol Iuresco.
Evenimentul a început în mod tradițional, informează site-ul stefan-voda.md: cu onorarea simbolurilor de stat.
În continuare, președintele raionului, Vasile Maxim, i-a felicitat pe aleșii locali care și-au sărbătorit zilele de naștere în perioada dintre ședințe. Cu ocazia împlinirii unui frumos jubileu, consilierului Ion Ungureanu i-a fost decernată Diploma de Excelență.
În ordinea de zi au fost incluse șapte chestiuni, care au fost în prealabil examinate în cadrul comisiilor consultative de specialitate ale Consiliului raional și au primit avize pozitive.
Șefa Direcției finanțe, Ina Caliman, a adus la cunoștință că, în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pentru anul 2020, nr. 172 din 19 decembrie 2019, este necesară corelarea bugetului raional.
Astfel, acesta a fost aprobat la venituri în valoare de 196 de milioane 366,3 mii de lei şi cheltuieli de 194 de milioane 403,3 mii de lei, cu un excedent de 1 milion 963 de mii de lei.
S-a mărit cu 450 de mii de lei cuantumul transferurilor alocate bugetului raional de la cel de stat, cifra „188485,4” fiind substituită cu cifra „188935,4”.
În plenul ședinței a fost dezbătută practic numai chestiunea cu privire la alocarea surselor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional. La solicitarea consilierei Olga Ceapchii, chestiunea privind acordarea ajutorului financiar a fost examinată în toate comisiile de specialitate. În pofida acestui fapt, consilierii nu au putut ajunge la un consens cu privire la mărimea ajutorului pentru un petiționar și, ca urmare, s-a decis de a amâna examinarea cazului pentru următoarea ședință a Consiliului raional.
Consilierii raionali au adoptat în unanimitate decizia cu privire la desemnarea în funcția de șef al Direcției economie și atragerea investițiilor a lui Sergiu Moloman.
Consilierii au fost informați despre intenția Fundației de binefacere „Misiunea fără frontieră” de a procura 120 de bilete la Tabăra de odihnă „Dumbrava”, schimbul întâi, pentru copii din familii social vulnerabile din raionul Ștefan Vodă. Chestiunea aceasta va fi examinată la ședința următoare a Consiliului raional.
Fracțiunea Partidului Platforma DA a adresat președintelui raionului solicitarea de a-l invita pe deputatul Alexandru Jolnaci pentru a informa alegătorii despre activitatea sa în Parlamentul Republicii Moldova.
O altă solicitare a aceleiași fracțiuni s-a referit la înregistrarea și transmiterea online a ședințelor Consiliului Raional Ștefan Vodă.
Ion CIUMEICĂ

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!