Cantemir

Sesiune tematică pentru reprezentanții administrației publice locale

1 Mins read

La finele săptămânii trecute, a avut loc o sesiune tematică pentru reprezentanții autorităților administrației publice locale din raionul Cantemir. Evenimentul a fost organizat de către Cancelaria de Stat cu suportul proiectului Uniunii Europene „Sprijin în procesul de reformare a administrației publice”. Acesta a avut drept scop informarea, consolidarea capacităților profesionale a aleșilor locali, a funcționarilor publici din teritoriu.

La sesiune au participat reprezentanții Oficiului Teritorial (OT) Cahul al Cancelariei de Stat, Dorina Boghean, șefa OT, și Avram Micinschi, specialist principal OT Cahul, vicepreședinții raionului – Emil Pupăzan și Iurie Mihăescu, funcționari din cadrul aparatului președintelui raionului Cantemir, primarii și secretarii din satele (comunele) din teritoriu.
Reprezentanții Cancelariei de Stat: Diana Chiriac, consultant principal, Direcția administrație publică, Cristina Aramă, consultant principal, Direcția managementul funcției publice și resurse umane, au punctat direcțiile principale în activitatea APL de nivelul I și II. Este vorba de cadrul normativ de organizare și funcționare, structura, interacțiunea APL cu APC și Oficiului Teritorial ale Cancelariei de Stat, acte administrative, atribuțiile primarului, secretarului, proceduri pentru emiterea actelor administrative individuale, regimul juridic al acestuia, transparența în procesul decizional, principii ce țin de buna guvernare etc. De asemenea, au fost abordate și principiile de bază în administrarea funcției publice și activitatea funcționarilor publici în cadrul autorității publice (cadrul normativ, clasificarea funcțiilor publice, evaluarea performanțelor individuale, monitorizarea acestora, necesitățile de dezvoltare profesională continuă, statul de personal, rolul persoanei cu atribuții în domeniul gestionării resurselor umane ș. a.)
Reprezentanții Cancelariei de Stat au răspuns la întrebările parvenite din sală, au analizat cazuri concrete de examinare a petițiilor cetățenilor, prevederi ale Codului administrativ, modificările din cadrul normativ pertinent organizării și funcționării autorităților publice locale ș. a.
Cancelaria de Stat a Republicii Moldova preconizează să desfășoare asemenea sesiuni tematice în toate raioanele țării.
Text și imagini:
Ion DORU

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!