Căuşeni

Forme de sprijin și înlesniri pentru producătorii agricoli

2 Mins read

Marți, 21 ianuarie curent, în incinta Consiliului Raional Căușeni a avut loc seminarul cu genericul „Forme de sprijin și înlesniri producătorilor agricoli pentru anul 2020”.

Ședința de instruire, informează site-ul acuseni.md, a fost deschisă de către Sergiu Rusu, șeful Agenției pentru Intervenții și Plăți în Agricultură (AIPA) din localitate, care a vorbit despre numărul de cereri de subvenționare depuse până în prezent, despre valoarea totală a acestora, precum și despre alte acțiuni de susținere a agricultorilor.
La întrunire au fost prezenți: Ion Pascari, reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului; Sergiu Batiușca, director adjunct AIPA; agenți economici din domeniul respectiv; procesatori de produse agricole; primari și specialiști funciari din localitățile raionului Căușeni.
Principalele subiecte abordate au vizat condițiile și procedura de subvenționare a agriculturii și prelucrării produselor agricole, oferirea mijloacelor financiare în avans, oportunitățile de utilizare a apelor subterane pentru irigarea semănăturilor și plantațiilor multianuale, protecția culturilor împotriva fenomenelor extreme, inclusiv necesitatea asigurării terenurilor agricole împotriva grindinei și înghețurilor, excluderea provocărilor din sectorul agrar, dar și modificările legislative inițiate de minister pentru sporirea calității produselor autohtone și dezvoltarea sectorului agricol.
La final, oficialii au răspuns la un șir de întrebări adresate de cei prezenți cu referire la condițiile de eligibilitate și de depunere a actelor pentru subvenționare, privind dotarea cu tehnică, precum și modernizarea punctelor antigrindină din regiune.
Organizatorii evenimentului le-au urat celor prezenți succese în inițierea și dezvoltarea afacerilor.
Menționăm că beneficiari de subvenții majorate sunt:
• producătorii agricoli angajați în cultivarea culturilor ecologice sau creşterea şeptelului de animale ecologice, cu prezentarea autorizaţiei de confirmare a conversiei/copiei de pe certificatul de conformitate;
• tinerii și femeile-fermier (din valoarea subvenției autorizate);
• solicitanții de subvenții la achiziționarea producţiei autohtone.
• În cazul întrunirii mai multor înlesniri enumerate, solicitantul de subvenție va beneficia doar de o singură opțiune, la alegere
Documentele obligatorii care trebuie prezentate:
• cererea de solicitare a sprijinului financiar;
• copia de pe certificatul de înregistrare, cu anexarea declaraţiei de constituire, pentru gospodăriile ţărăneşti (de fermier);
• certificatul ce atestă faptul că producătorul agricol este membru al unei asociaţii profesionale;
• copia de pe raportul financiar;
• documentul care atestă pregătirea profesională a administratorului în domeniul ce vizează investiţia;
• declaraţia pe propria răspundere privind veridicitatea datelor şi a documentelor prezentate;
• plan de afaceri, pentru cererile de obținere a subvențiilor ce depășesc 500 de mii de lei;
• copia de pe certificatul HACCP, după caz, GlobalGap, GMP sau ISO;
• procesul-verbal de punere în funcțiune a mijlocului fix;
• copia de pe documentul primar contabil (factura fiscală, factura de expediţie, factura);
• copia de pe ordinul de plată privind achitarea pentru bunurile obiect al investiției.
Alte documente, solicitate suplimentar, conform listei documentelor specificate la fiecare măsură/submăsură pot fi consultate pe pagina web a Agenției, aipa.gov.md, la rubrica materiale de informare sau accesând link-ul Regulamentului de subvenționare 2017-2021.
Ion CIUMEICĂ

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!