Social

Contractul individual de muncă

1 Mins read

Contractul individual de muncă este înțelegerea dintre salariat și angajator, prin care salariatul se obligă să presteze o muncă într-o anumită specialitate sau funcție, să respecte regulamentul intern al unității, iar angajatorul se angajează să-i asigure condițiile de muncă prevăzute de Codul muncii, de contractul colectiv de muncă, precum și să achite la timp și integral salariul.

Conform prevederilor legislației muncii, anterior angajării sau transferării într-o nouă funcție, angajatorul are obligația de a informa persoana care urmează a fi angajată sau transferată despre condițiile de activitate în funcția propusă, oferindu-i informația necesară, inclusiv perioadele de preaviz ce urmează a fi respectate de angajator și salariat în cazul încetării activității. La angajare, salariatului îi vor fi puse la dispoziție, suplimentar, convențiile colective care-i sunt aplicabile, contractul colectiv de muncă, regulamentul intern al unității, precum și informația privind cerințele de securitate și sănătate în muncă aferente activității sale.
Clauzele din contractele individuale de muncă, din contractele colective de muncă sau din actele juridice emise de autoritățile administrației publice centrale și locale, care înrăutățesc situația salariaților în comparație cu legislația muncii, sunt nule și nu produc efecte juridice.
Pentru un echilibru în raporturile de muncă, legislația în vigoare prevede atât drepturile, cât și obligațiile salariaților.
Conform principiilor de bază ale reglementării relațiilor de muncă și a altor raporturi legate nemijlocit de acestea, obligația părților la contractele colective și individuale de muncă este de a respecta clauzele contractuale, inclusiv dreptul angajatorului de a cere de la salariat îndeplinirea obligațiilor de muncă și manifestarea unei atitudini gospodărești față de bunurile angajatorului și, respectiv, dreptul salariatului de a cere de la angajator îndeplinirea obligațiilor față de salariat, respectarea legislației muncii și a altor acte ce conțin norme ale dreptului muncii.
În acest context, salariaţii nu pot renunţa la drepturile care le sunt recunoscute prin lege. Orice înţelegere prin care se urmăreşte renunţarea salariatului la drepturile sale de muncă sau la limitarea acestora este nulă.
Aliona CRISTEA,
inspectoare principală la Inspecția teritorială
de muncă Căușeni

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!