Administrația publicăCimişlia

Ședință cu scântei la Consiliul Raional Cimișlia

2 Mins read

În a doua jumătate a săptămânii precedente, în mai multe consilii raionale din regiunea de Sud a Republicii Moldova au avut loc ședințe ordinare și extraordinare. Una dintre acestea s-a desfășurat la Cimișlia.

După onorarea Drapelului de Stat şi intonarea Imnului Republicii Moldova, pentru a prezida şedinţa ordinară de vineri, 20 decembrie 2019, au fost propuşi următorii candidaţi: Iurie Răileanu, Gheorghe Răileanu şi Iosif Chetraru. Cu majoritatea voturilor celor prezenţi, în calitate de preşedinte al şedinţei a fost ales Iurie Răileanu.
Ca rezultat, aceasta a stârnit o reacţie negativă din partea consilierilor aleși pe listele Partidului Popular European din Moldova şi Blocului electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”, care au părăsit şedinţa Consiliului raional. Până la urmă, şedinţa a continuat cu prezenţa a 17 consilieri din cei 33 aleşi.
Pe ordinea de zi au fost incluse 20 de chestiuni, care în prealabil au fost examinate de către comisiile consultative de specialitate ale Consiliului raional în data de 18 decembrie 2019.
În urma avizului prezentat de către Comisia pentru problemele economico-financiare, investiţii, drept şi disciplină, a fost exclus proiectul de decizie nr. 6, „Cu privire la casarea bunurilor uzate, raportate la mijloace fixe”.
Printre cele mai importante chestiuni incluse în ordinea de zi au fost cele cu privire la executarea bugetului raionului Cimişlia pe nouă luni ale anului 2019 și aprobarea bugetului raional pentru anul 2020.
Cu vot unanim, Consiliul a aprobat bugetul raional Cimişlia pe anul 2020: la capitolul venituri – de 162.385,6 mii lei, la partea de cheltuieli – în valoare de 162.915,6 mii lei, cu un deficit de 3 mln. 200 de mii de lei, sursa de finanţare fiind soldul de mijloace băneşti format la 1 ianuarie 2020. Plafonul datoriei interne constituie 2 mln. 670 de mii de lei, sursa de finanţare urmând a fi veniturile proprii formate în bugetul raional.
Restul chestiunilor de pe ordinea de zi au fost votate în unanimitate de către consilierii prezenţi la şedinţă.
La finele şedinţei, preşedintele raionului Cimişlia, Mihail Olărescu, a adus mulţumiri consilierilor raionali care au fost prezenţi şi au votat bugetul raionului, şi anume: fracţiunilor Partidului Democrat din Moldova și Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, consilierilor Partidului Politic „Şor”, consilierului independent Ion Ţurcanu şi consilierului PCRM Iosif Chetraru. Totodată, el a adus mulţumiri direcţiilor şi secţiilor pentru participare activă în cadrul elaborării proiectelor de decizii.
La aceasta s-au alăturat consilierii Ion Țurcanu și Victoria Cîrlan, care au ţinut să aducă sincere mulţumiri Olgăi Gorban şi întregii echipe a Direcţiei finanţe pentru eficiență în cadrul elaborării bugetului raional Cimişlia pe anul 2020.
Secția administrație publică
a Consiliului Raional Cimișlia

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!