Cantemir

Obiectivul nostru principal este sporirea eficienței poliției

4 Mins read

Interviu cu Vitalie MIRON, comisar principal, șef interimar al Inspectoratului de Poliție Cantemir

– Dle comisar principal, pentru început, aș dori să ne vorbiți succint despre esența reformării Poliției Naționale, atât de actuală în Republica Moldova.
– Cu plăcere vă pot informa că reforma poliției reprezintă unul dintre obiectivele primordiale ale Ministerului Afacerilor Interne, scopul căreia constă în sporirea eficienței poliției, a nivelului de încredere a populației în această instituție care are menirea de a servi interesele cetățenilor și ale comunității. Vă pot asigura că, la etapa actuală, Poliția Națională deține capacitățile necesare în vederea realizării matricei de politici, precum și pentru implementarea Strategiei de dezvoltare a Poliției, urmând să asigure continuitatea tuturor proceselor inițiate.

– Și care sunt obiectivele acestei reforme?
– Obiectivele principale sunt: monitorizarea și evaluarea civică a activităților prevăzute în Strategia de dezvoltare a Poliției pentru anii 2016-2020 și a Programului UE de suport bugetar pentru anii 2017-2020; asigurarea transparenței și a responsabilizării publice cu privire la procesul și rezultatele reformei Poliției; facilitarea creșterii nivelului de încredere a cetățenilor în Poliție prin activități de educație civică desfășurate pe direcțiile de specialitate ale IGP, de către observatorii și coordonatorii Asociației Promo–LEX ș.a. Activitățile care urmează a fi desfășurate în cadrul implementării reformei vor permite realizarea următoarelor obiective: consolidarea capacităților instituțiilor implicate, identificarea lacunelor depistate în procesul de reformă, schimbul de experiență, preluarea inițiativelor inovatoare, monitorizarea externă a reformei Poliției, oferind, totodată, recomandări pentru îmbunătățirea strategiilor de reformă.

– Deși sunteți la cârma Inspectoratului de Poliție Cantemir de mai puțin de patru luni, ați reușit, probabil, să punctați momentele forte și lacunele ce urmează a fi lichidate pentru a spori eficiența Inspectoratului?
– Desigur, avem multe de rezolvat în ceea ce privește cadrele, gradul de calificare și responsabilitate a ofițerilor și subofițerilor, nemaivorbind de completarea tuturor locurilor vacante. O altă preocupare majoră o constituie îmbunătățirea condițiilor de muncă, începând de la birouri și terminând cu o sală de sport modernă, teren sportiv (aflat, momentan, în stadiu de finalizare), un loc de parcare pentru mijloacele de transport deteriorate, implicate în diverse accidente. Or, de cele mai multe ori, acestea pot servi drept probe ale anchetei. În contextul reformării Poliției Naționale, mai avem multe lacune la capitolul modernizarea infrastructurii rețelelor TIC, a sistemelor informatice–cheie, dotarea cu mobilier și echipament modern, sporirea eficacității operaționale și transparenței poliției ș. a. În acest sens, mizăm mult pe condițiile bune de activitate în sectorul nr.1, edificat în clădirea Inspectoratului de Poliție.

– Ce ne puteți spune referitor la schimbul de experiență avansată, preluarea modelelor de la alte inspectorate din țară, dar și de peste hotare?
– Proiectul reformei Poliței, despre care am vorbit, prevede un șir de acțiuni în acest context. Aș pomeni aici schimbul de experiență cu colegii din județul Vaslui, cu care intenționăm să semnăm, în curând, un Acord de cooperare pe diverse domenii. Acesta ar putea servi un exemplu demn de preluat. Mă refer, în primul rând, la faptul că avem un segment de frontieră comun, vasluienii având experiență pozitivă și la alte capitole.

– Dar cum se desfășoară în raion campaniile naționale inițiate de IGP al MAI?
– După mine, cel mai eficient sunt implementate campaniile „16 zile împotriva violenței”, „La o cafea cu un polițist”, „Nu te lăsa condus de alcool, cineva drag te așteaptă acasă” ș. a., acțiuni care cimentează, aș zice, legătura populației cu Inspectoratul de Poliție, sporesc încrederea oamenilor în organele de drept. Ne bucurăm mult când cetățenii ne sună nu doar pentru a semnala o infracțiune, dar și când ne aduc mulțumiri pentru activitatea operativă și eficientă. Chiar zilele acestea am primit un mesaj de gratitudine de la un locuitor al satului Capaclia, pentru acțiunile operative, care s-au soldat cu descoperirea făptașilor unui furt. Cetățeanul respectiv a dorit să mulțumească ofițerilor Dumitru Avram și Igor Crăciun. Demn de remarcat este exemplul colegilor Vladimir Casian și Fiodor Matchin, care au acordat, fără a mai sta pe gânduri, ajutor medical de urgență unui bolnav de epilepsie în drum spre Cahul ș. a. În acest sens, mizăm pe sprijinul autorităților publice local, pe implicarea consiliilor locale, a voluntarilor, ONG-urilor în combaterea criminalității, asigurarea și menținerea ordinii publice în teritoriu.

– Evident, cu ocazia Zilei profesionale a Poliției Naționale, aveți un mesaj de felicitare pentru subalternii din cele trei sectoare ale IP?
– Adresez sincere felicitări tuturor angajaților Inspectoratului, dorindu-le sănătate, pace și liniște alături de cei dragi, bunăstare și prosperare. Merită cuvinte de mulțumire pentru serviciu impecabil angajații secțiilor securitate publică, investigarea infracțiunilor, coordonare operațională, urmărire penală ș. a., mulți dintre care au fost distinși cu semne de gratitudine cu ocazia sărbătorii profesionale din partea Consiliului raional, a MAI și IGP.
– Felicitări colectivului pe care-l conduceți și din partea publicației independente „Gazeta de Sud”, dle comisar. Vă mulțumesc pentru interviu!
Pentru conformitate:
Ion DOMENCO

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!