Ședința extraordinară a Consiliului Raional Leova: funcțiile principale au fost împărțite

Vineri, 22 noiembrie curent, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Raional Leova, în cadrul căreia au fost examinate chestiunile privind alegerea președintelui și a vicepreședinților acestei unități administrative-teritoriale, constituirea comisiilor consultative de specialitate și aprobarea Regulamentului de constituire și funcționare a Consiliului Raional Leova.

După cum comunică siteul leova.md, cu votul a 14 consilieri din cei 27 prezenți la ședință, în funcția de președinte al raionului Leova a fost ales Nicolae Prițcan, consilier pe lista Partidului Democrat din Moldova.
Vicepreședintă a raionului Leova pentru domeniul social a devenit Aliona Briceag, consilieră din partea Partidul Socialiștilor din Republica Moldova, iar vicepreședintă pe probleme din agricultură, economie și dezvoltarea teritoriului a fost aleasă Rodica Hasan, de asemenea, consilieră pe lista PSRM.
Ca și președintele raionului Leova, vicepreședinții au fost aleși cu votul a 14 consilieri din cei 27 prezenți la ședință.
Totodată, în cadrul Consiliului raional au fost constituite patru comisii consultative de specialitate, și anume: pentru activități economico–financiare; pentru agricultură, industrie, protecția mediului și dezvoltarea teritoriului; pentru învățământ, protecție socială, sănătate publică, cultură, turism, tineret și sport; comisia administrație publică și drept.
Ion CIUMEICĂ