Administrația publicăCantemirCimişliaLeova

Şedinţe de constituire a trei consilii raionale

4 Mins read

Cantemir
În cadrul ședinței de constituire a Consiliului Raional Cantemir, ales în urma scrutinului din 20 octombrie anul curent, au fost examinate trei chestiuni:
Despre hotărârea judecătoriei Cahul, dosarul nr.3-112/2019 din 28 octombrie 2019, privind confirmarea legalităţii alegerilor locale, validarea mandatelor membrilor Consiliului Raional Cantemir şi confirmarea listelor candidaţilor supleanţi (raportori – Alexandru Berlinschi, şeful Direcţiei management alegeri la Comisia Electorală Centrală, și Natalia Coşer, preşedintă a Consiliului electoral de circumscripţie Cantemir);
Cu privire la iniţierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, a blocurilor în Consiliul Raional Cantemir (raportoare – Ludmila Țurcanu, secretară a acestui organ de nivelul doi al administrației publice locale);
Cu privire la iniţierea constituirii comisiilor consultative de specialitate în cadrul Consiliului Raional Cantemir, informația fiind prezentată tot de Ludmila Țurcanu.
Ședința a fost prezidată de cel mai în vârstă consilier, Eufrosinia Bujac, asistată de doi cei mai tineri aleși locali – Dumitru Jelev și Ștefan Bejan.

Cimișlia
În a doua jumătate a zile de luni, 18 noiembrie curent, s-a desfășurat ședința de constituire a noului Consiliu Raional Cimișlia. După cum informează Secția administrare publică din cadrul acestui organ al administrării publice locale de nivelul doi, la ședința în cauză au fost prezenți 32 dintre cei 33 de consilieri aleși în cadrul scrutinului din 20 octombrie 2019.
După onorarea Tricolorului și intonarea Imnului de Stat al Republicii Moldova, Vasile Spînu, secretarul Consiliului raional, a propus ca, în conformitate cu prevederile legislației, lucrările primei ședințe (de constituire) să fie conduse de cel mai în vârstă consilier, Vasile Matei, asistat de cel mai tânăr consilier, Alexandru Buțanu.
În ordinea de zi a ședinței au fost incluse trei chestiuni: Aducerea la cunoștință a hotărârii instanței judecătorești privind legalitatea alegerilor și rezultatele validării mandatelor consilierilor și înmânarea legitimațiilor; inițierea constituirii fracțiunilor, a alianțelor, blocurilor; Inițierea constituirii comisiilor consultative de specialitate.
O informație pe marginea primei chestiuni a prezentat Anatol Casapu, președintele Consiliului electoral de circumscripție Cimișlia.
Mandatele de consilier au fost înmânate de către Daniela Ostafi, reprezentanta Comisiei Electorale Centrale.
Unii consilieri au dorit să adreseze mesaje de felicitare și să le ureze succese colegilor, alții au lansat îndemnuri la o conlucrare eficientă pentru satisfacerea intereselor cetățenilor.
Anatol Casap a dat citire, de asemenea, listei candidaților declarați supleanți în Consiliul Raional Cimișlia.
Au fost făcute mai multe declarații despre formarea fracțiunilor.
Astfel, fracțiunea Partidului Democrat din Moldova este compusă din șapte membri și va fi condusă de Iurie Răileanu.
Tot șapte membri are și fracțiunea Partidului Socialiștilor din Republica Moldova, președinte al ei fiind ales Iuri Mazur.
10 membri numără fracțiunea Blocului Electoral „ACUM Platforma DA și PAS”, aceasta având în frunte doi copreședinți: pe Pavel Aramă și pe Tatiana Aramă.
Ion Țurcanu, consilier independent, și Victoria Cîrlan, consilieră din partea Partidului „Șor”, au afirmat că se declară deschiși spre conlucrare cu toate fracțiunile.
În unanimitate s-a decis ca la chestiunea a treia din ordinea de zi să se revină la ședința următoare a Consiliului Raional Cimișlia.
Iovu Bivol, președintele în exercițiu al raionului Cimișlia, a ținut să-i felicite pe noii aleși și să le ureze ca perioada mandatului să fie una productivă.
Lista consilierilor raionului Cimișlia
1. Prisăcaru Sergiu – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
2. Olărescu Mihail – Partidul Democrat din Moldova.
3. Mazur Iurii – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.
4. Sîrghi Eugenia – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
5. Ţurcanu Ion – Candidat independent.
6. Răileanu Iurie – Partidul Democrat din Moldova.
7. Aramă Pavel – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
8. Grosu Ghenadie – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.
9. Netedu Gheorghe – Partidul Popular European din Moldova.
10. Lungu Valeriu – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
11. Scutaru Gheorghe – Partidul Democrat din Moldova.
12. Cîrlan Victoria – Partidul „ȘOR”.
13. Jucovscaia Polina – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.
14. Răileanu Gheorghe – Partidul Liberal Democrat din Moldova.
15. Dvorniciuc Dumitru – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
16. Moraru Lilia – Partidul Democrat din Moldova.
17. Leancă Valeriu – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
18. Cecati Nicolae – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.
19. Sibova Inga – Partidul Comuniștilor din Republica Moldova.
20. Melente Vasile – Partidul Popular European din Moldova.
21. Torgai Vadim – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
22. Aramă Ana – Partidul Democrat din Moldova.
23. Molişteanu Veaceslav – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.
24. Aramă Tatiana – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
25. Gangan Mihail – Partidul Democrat din Moldova.
26. Buţanu Alexandru – Partidul „ȘOR”.
27. Matei Vasile – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
28. Jubea Valentina – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.
29. Coadă Andrei – Partidul Liberal Democrat din Moldova.
30. Sologub Elena – Partidul Democrat din Moldova.
31. Palancean Liliana – Blocul Electoral „ACUM Platforma DA şi PAS”.
32. Florea Mariana – Partidul Popular European din Moldova.
33. Ţurcan Vasile – Partidul Socialiştilor din Republica Moldova.

Leova
În conformitate cu Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2871 din 7 noiembrie 2019, la începutul săptămânii curente, a avut loc prima ședință, de constituire, a Consiliului Raional Leova.
În cadrul ei, Svetlana Buruiană, președinta Consiliului electoral al circumscripției nr. 22 Leova, și Daniela Ostafi, reprezentanta Comisiei Electorale Centrale, au înmânat legitimațiile de consilieri celor 27 de aleși ai poporului prezenți în sală.
Prima ședință a Consiliului Raional Leova a fost condusă de cel mai în vârstă consilier, Gheorghe Gurez, care a fost asistat de doi cei mai tineri consilieri – Veronica Andoni și Victoria Șcheau.
Conform ordinei de zi, consilierii au prezentat declarațiile de constituire a fracțiunilor și au inițiat procesul de constituire a comisiilor de specialitate, propunând ca acestea să fie ptru la număr.
Ion CIUMEICĂ

 
Abonează-te pentru a fi la curent cu ultimele noutăți!