Ion Domenco și-a lansat cartea „Fereastra sufletului” într-o locație care i-a marcat destinul

Sala „Grigore Vieru” a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din municipiul Cahul, a găzduit lansarea monografiei ,,Fereastra Sufletului ” de Ion Domenco, cunoscut publicist, autor al mai multor cărți de eseuri, secvențe publicistice, poezii și proză scurtă, ce poartă titluri de o semnificație aparte – “Luminile dorului”, “Alfabetul demnității”, “Drumul spre casă”, “Eroi au fost, eroi mai sunt…” ș.a.

Aulele Universității „B. P. Hasdeu” i-au trezit autorului amintiri frumoase: cândva, aici s-a aflat Școala Pedagogică din Cahul, pe care Ion Domenco a absolvit-o în anii ”70 ai secolului trecut.
Prin cartea ,,Fereastra Sufletului ”, autorul le propune cititorilor să se întoarcă în frumoasa și nevinovata copilărie, adolescență și tinerețe. Ion Domenco descrie în ea succint istoria satului natal, Șamalia din raionul Cantemir, evidențiind atât aspecte ale vieții rurale din perioada interbelică, cât și din cea postbelică, tradiții, datini și obiceiuri, amintiri din irepetabilii ani de studenție – la Cahul și Chișinău.
În monografie sunt combinate evenimente istorice cu episoade din viață, iar poeziile din carte, de același autor, completează tabloul pe care îl formăm privind prin fereastra sufletului, or, vine vorba, „Cel mai frumos din toate câte sunt frumoase e sufletul frumos” (Mihai Eminescu).
Cartea este împărțită în patru capitole, primul fiind întitulat ,,Dulci aduceri aminte din copilărie”. Acesta este alcătuit din poezii și diverse istorii, povestiri scurte, prin intermediul cărora autorul transmite cititorilor o nostalgie a timpului ce a trecut prea repede, dar și conține destăinuirile proprii despre mereu neachitată datorie față de părinți (care ne așteaptă mereu cu dor) și de înaintași, cu îndemnul de a lăsa în urmă fapte bune, demne de a fi continuate de copii și nepoți.
Celelalte trei capitole sunt la fel de interesante, captivante, confirmând încă o dată aprecierea dată autorului de către profesorul Ioan Nimerciag din Moinești, Bacău: „Ion Domenco e un publicist și patriot desăvârșit, cu verticalitate și demnitate, mereu în slujba țării, a poporului, iar prin ceea ce face contribuie la instruirea și educarea cititorului, a tinerei generații”.
Prin motto-ul: ,,Tot copacul de la rădăcină viață apucă și tot de la ea se usucă”, autorul ne reamintește că totul este trecător, la fel ca și viața omului, de aceea, orice clipă, fiece moment din viață trebuie prețuit și trăit din plin.
Ion Domenco este cel care readuce în prezent viață trecutului îndepărtat, înălțătoarele sentimente manifestate pentru cei dragi și apropiați (părinți, frați și surori, rude), cartea fiind dedicată regretaților săi părinți – Lucheria și Toader Domenco – n.n.), pentru sătenii dragi, cu momentele haioase, cu înțelepciunea legendară a țăranilor, cu pătăraniile prietenilor din copilărie, dar și ale celor care bat la fereastra sufletului nostru, amintindu-ne că nu avem dreptul să dăm uitării baștina, vatra strămoșească.
Lansarea s-a bucurat de un mare succes, sala fiind arhiplină cu oameni care și-au dorit să participe la acest eveniment, deschis oficial de dr. hab. Sergiu Cornea, prorectorul Universității pentru activitatea științifică. Dumnealui avea să sublinieze sinceritatea autorului, care, pare-se, își „dezgolește sufletul”, acest gest fiind, dacă vreți, un act de curaj, de verticalitate, de deschidere spre cititor.
Apoi moderatorul – și cel care a organizat această manifestare – conf. univ. dr. Ion Ghelețchi, împreună cu Cristina Coadă (fiica autorului), au introdus asistența în contextul prezentării cărții.
Apoi a vorbit Consulul României la Cahul, Mihai Stănică, cel care avea să scoată în vileag măiestria publicistului Ion Domenco, acesta reușind să editeze o adevărată capodoperă a mediului rustic, a acestui spațiu mioritic cu adânci rădăcini românești.
Dr. conf. univ., Victor Axenti, lectorul cărții, care a realizat recenzia lucrării, a menționat importanța povestirilor scurte, prin care trece, ca un fir roșu, ideea perpetuării veșniciei „ce s-a născut la sat”, a dragostei de țarina străbună, a demnității de neam, pentru educarea tinerei generații. Prin noua sa carte, a spus oratorul, Ion Domenco urcă pe treapta beletristicii, îndemnând studenții să citească (nu doar să răsfoiască!) această veritabilă și originală „Fereastră a Sufletului”.
Alături de autor, la lansarea cărții au fost prezenți și membrii familiei sale: soția Maria, pedagog prin vocație, fiica Cristina, nepoții Maria și Rudic Domenco, lector la Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Chișinău, Ion Dimcea, vicepreședinte al raionului Cantemir.
De asemenea, au fost prezenți, adresându-i calde felicitări cu ocazia editării valoroasei lucrări și dorindu-i noi realizări, colegii de la Școala Pedagogică din Cahul, Sergiu Ciobanu, Olga Olteanu, Varvara Stogu, Lenuța Gancea, colegul de la facultatea de ziaristică, Gheorghe Prepeliță.
Au venit cu sincere mesaje de felicitare și alți prieteni ai autorului: Vasile Coteț, Natalia Lungu, Raisa Culicovschi, Petru Mititelu, cameramanul Gheorghe Domenco, fotograful Alexandru Murzacov, colegii de breaslă de la Televiziunea Moldova 1 – Ecaterina Terzi și Anatol Ungureanu, reprezentantul Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România, Viorel Burlacu, bibliotecarele – „semănătoare de lumină” Ana Caraman și Vera Curjos, șefa Secției cultură din Cahul, Svetlana Bulat ș.a.
Ion CIMBUR