Instruirea profesorilor de educaţie plastică

Deoarece perfecționarea, recalificarea si formarea cadrelor didactice este principalul instrument de modernizare a sistemului de învățământ, Direcția generală educație din raionul Ștefan Vodă acordă o atenție deosebită formării continue a profesorilor, organizând cursuri de instruire și întruniri metodice la diferite obiecte de studiu.

Astfel, în sala de ședințe a acestei instituții s-a desfășurat seminarul raional cu profesorii care predau disciplina „Educaţie plastică”. La seminar au fost prezente 21 de cadre didactice.
Atelierul de lucru a fost moderat de Inga Spinei, profesoară la Liceul Teoretic „Ștefan Vodă”. Acesta a fost axat pe planificarea și organizarea procesului de predare-învățare la disciplina „Educația plastică” în baza reperelor metodologice în anul de studii 2019-2020.
În cadrul seminarului s-a pus accent pe: abordarea problemelor parvenite în urma studierii Curriculumului la disciplina „Educația plastică” pentru clasele V-VII, ediția 2019; proiectarea didactică eșalonată la acest obiect; organizarea de exerciții practice privind implementarea noilor cerințe educaționale în cadrul orelor la educația plastică.
Ion CIUMEICĂ