Ultima ședință a actualului Consiliu Raional Cantemir

Ședința ordinară a Consiliului Raional Cantemir de la sfârșitul lunii septembrie anul curent, a fost una de încheiere a mandatului actualei componențe a legislativului local.

După cum ne informează Ion Domenco, specialist pentru relațiile cu publicul la Consiliul Raional Cantemir, ședința a fost una consistentă, în cadrul căreia au fost examinate un șir de chestiuni de importanță vitală.
Aceasta a început cu o succintă informație a președintelui raionului, Andrei Ciobanu, despre realizările înregistrate în perioada actualului mandat, demnitarul menționând că-și dorește ca cele începute să fie continuate și multiplicate în viitor, doleanță împărtășită și de mai mulți consilieri.
Una din chestiunile de bază ale ședinței a fost Cu privire la pregătirea economiei şi a instituțiilor din sfera socială de sezonul rece 2019-2020. Raportorul, Ion Dimcea, vicepreședinte al raionului, a prezentat nota informativă, care descrie tabloul ce reflectă nivelul de pregătire a instituțiilor din sfera social-culturală a raionului, a economiei de perioada de toamnă-iarnă, consilierii precizând, în context, problemele ce-și mai așteaptă soluționarea, insistând asupra urgentării lucrărilor de reparație, crearea rezervelor de cărbuni și lemne, gaze naturale pentru asigurarea unei activități ireproșabile a instituțiilor în sezonul rece 2019-2020.
O altă chestiune de pe ordinea de zi a fost cea cu privire la executarea bugetului raional conform rezultatelor pe prima jumătate de an 2019, informația la temă fiind prezentată de către şeful Direcţiei finanţe, Veaceslav Cozma.
Tot dumnealui a relatat despre corelarea bugetului raional şi modificarea deciziei nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 ,,Cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pe anul 2019” cu Legea bugetului de stat pe anul 2019 nr.303 din 30.11.2018 și despre alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului Raional Cantemir, aceasta prevăzând acordarea unui suport financiar conform demersurilor parvenite în perioada de referință de la persoane cu anumite probleme.
De asemenea, consilierii au examinat și aprobat cu majoritatea de voturi ale celor prezenți modificarea deciziei Consiliului raional nr.09/04-XXVI din 06.12.2018 „Cu privire la aprobarea în lectura a doua a bugetului local de nivelul II pentru anul 2019”.
Au urmat dezbateri pe marginea unui bloc de chestiuni ce vizează domeniul educației: cu privire la rezultatele anului de învăţământ 2018-2019; despre aprobarea reţelei de şcoli şi clase/elevi pentru anul de studiu 2019-2020 în raionul Cantemir; cu privire la stabilirea districtelor şcolare şi desemnarea şcolilor de circumscripţie pentru instituţiile publice de învăţământ din raion, anul de studiu 2019-2020; cu privire la acordul Consiliului Raional Cantemir de a trece bunuri proprietate publică a statului, administrarea Ministerului Educaţiei, Culturii şi Cercetării, în proprietatea publică a unității teritorial-administrative de nivelul II Cantemir, gestiunea Direcţiei generale învăţământ. (Raportoare: șefa acestei instituții, Tatiana Manoli).
În continuarea ședinței, consilierii au stabilit mărimea taxei pentru instruirea copiilor în Şcoala de Arte „Valeriu Hanganu” pentru anul de studiu 2019-2020, achitată de părinţi; au aprobat Acordul de cooperare între Consiliului Raional Cantemir şi Consiliul Judeţean Brăila, România; au susținut propunerea de a conferi titlul onorific ,,Om emerit” al Republicii Moldova lui Filimon Dimcea, coregraf al Ansamblului de dansuri populare ,,Mocăncuţa” din Cociulia, Cantemir; au aprobat Regulamentul Consiliului Raional al Tinerilor și Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de desfăşurare a etapei a doua a Proiectului de construcţie a locuinţelor pentru păturile social-economic vulnerabile .
A fost adoptată și decizia cu privire la încorporarea în serviciul militar în termen, serviciul militar cu termen redus şi serviciul civil al recruţilor din raionul Cantemir în toamna anului 2019.
Consilieri au examinat și alte câteva chestiuni, în baza cărora au fost luate deciziile corespunzătoare.
Ion CIUMEICĂ