„De ziua ta, mărite profesor”

Acesta a fost genericul Galei excelenței în educație, consacrată Zilei Profesionale a Lucrătorului din Învățământ și desfășurată în Casa de cultură din orașul Cimișlia, la finele săptămânii precedente.

Manifestarea a început cu un recital de poezie dedicat cadrelor didactice din acest raion de către un grup mare de elevi din clasele primare ale liceelor teoretice „Ion Creangă” și „Mihai Eminescu”.
Calde cuvinte de felicitare au adresat numeroasei asistențe Mihai Popescu, șeful Direcției raionale de învățământ, Vasile Spânu, secretarul Consiliului raional, Florin Berejan, viceprimar al orașului Cimișlia.
Pentru implicarea activă în procesul de perfecționare a cunoștințelor și de dezvoltare a aptitudinilor elevilor dotați în domeniile de referință, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova a acordat Diplome următoarelor cadre didactice:

Maria Timotin, învățătoare la Gimnaziul din comuna Porumbrei;
Galina Alexandreanu, învățătoare la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Cimișlia;
Ion Delinschi, șeful Serviciului de Asistență Psihopedagogică Cimișlia;
Nina Nenescu, profesoară de limba și literatura română la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia.
Zece cadre didactice au fost distinse pentru dedicare și consecvență în atingerea standardelor de performanță materializate în rezultate deosebite obținute la concursul „Pedagogul Anului 2019”:
Elena Untilov, învățătoare, și Tatiana Smentancă, profesoară de limba franceză (ambele de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Cimișlia;
Liliana Burduh, profesoară de chimie, și Valentina Pădureț, învățătoare (ambele de la Liceul Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbenei);
Elena Vartic, învățătoare, și Elena Bivol, profesoară de limba rusă (ambele de la Liceul internat cu profil sportiv din comuna Lipoveni);
Tamara Prisăcaru, învățătoare, și Lilia Nica, profesoară de biologie (ambele de la Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia;
Olesea Musteață, învățătoare la Gimnaziul din comuna Gradiște;
Mariana Leancă, profesoară de limba și literatura română la Gimnaziul „Tudor Strișcă” din localitatea Satul Nou.

Pentru implicarea în procesul de perfecționare a cunoștințelor și de dezvoltare a aptitudinilor elevilor dotați în domeniile de referință, pentru elan și persuasiune întru motivarea valorică a activității prestatoare de servicii inestimabile în educarea copiilor, pentru cordialitatea și înțelegerea manifestată statornic față de discipoli, unui grup de veterani ai muncii pedagogice le-au fost înmânate Diplome ale Direcției învățământ general. Aceștia sunt:
Pavel Alexandreanu, profesor de matematică, ex-director al Liceului Teoretic „Ion Creangă” din orașul Cimișlia;
Andrei Ursu, profesor de matematică, și Mariana Căldare, profesoară de istoria românilor (ambii de la Liceul Teoretic „Hyperion” din satul Gura Galbenei);
Ana Ghenciu, profesoară de biologie la Gimnaziul „Tudor Strișcă” din localitatea Satul Nou;
Stepanida Gîscă, profesoară de matematică, Natalia Zlotescu, profesoară de limba și literatura română, Ioana Guțu, profesoară de biologie (toate de la Gimnaziul din satul Sagaidac);
Olga Rusu, învățătoare la Gimnaziul „Constantin Stere” din comuna Javgur;
Ecaterina Selețcaia, profesoară de geografie la Gimnaziul din localitatea Troițcoe;
Ioana Crețu, învățătoare la Școala Primară–Grădiniță „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir.
De asemenea, în semn de apreciere și recunoștință pentru prestarea didactică deosebită și realizarea misiunii în educarea și formarea elevilor, în cadrul festivității au fost omagiate 16 dinastii de pedagogi de la diferite instituții educaționale din raionul Cimișlia.
Nouă cupluri de familie pedagogi au beneficiat de Diplome ale Direcției învățământ general Cimișlia pentru perseverența manifestată în instruirea și educarea noii generații și sporirea tezaurului intelectual al națiunii.
Numeroșii participanți la manifestare, care au umplut sala mare a Casei de cultură din centrul raional, au savurat cu o plăcere deosebită dulceața melodiilor interpretate de soliștii și instrumentiștii Orchestrei de Muzică Populară „Doina Prutului” de la Cantemir.

Ion CIUMEICĂ