Poliția informează – Siguranţa ta contează!

Inspectoratul de poliţie Cimişlia a făcut o analiză a situaţiei criminogene din teritoriul deservit și anunță că de la începutul anului curent au fost înregistrate 68 de furturi, dintre care 33 – comise în apartamente sau în gospodării.

Statistica mai demonstrează că se fură transportul propriu (au fost două cazuri) și altă avere personală (telefoane mobile, tehnică, seminţe etc.) – 53 de cazuri.
Hoții, atentând la obiectele materiale prin infracţiune, folosesc o mulţime de tehnici noi, care progresează de la o zi la alta.
În vederea combaterii mai active a unor asemenea infracțiuni, Inspectoratul de poliţie Cimişlia a elaborat un set de recomandări cu privire la prevenirea furturilor din locuințe:
– nu lăsaţi niciodată cheile locuinţei Dvs. sub covoraş, în cutia poştală etc., deoarece răufăcătorii caută, în primul rând, în aceste locuri;
– nu povestiţi nimănui despre sistemul Dvs. de securitate;
– verificaţi la plecare dacă aţi încuiat apartamentul ori casa, de asemenea, asiguraţi-vă dacă uşile, ferestrele şi oberlihturile, în mod special la parter şi la ultimul etaj, sunt închise bine;
– dacă plecaţi la odihnă pentru mai mult timp, transmiteţi lucrurile cele mai de preţ rudelor sau depozitaţi-le în locurile speciale de păstrare;
– dacă aţi pierdut cheile de la locuinţă, anun¬ţaţi neîntârziat membrii familiei despre aceasta, asiguraţi prezenţa unuia dintre apropiaţi în casă şi schimbaţi lacătele cât mai rapid;
– hoţii de apartamente, de obicei, verifică prezenţa stăpânilor în casă, prin sunete la uşă, adresând diferite întrebări. Anunţaţi Poliţia despre orice persoană suspectă care se plimbă prin curte sau scot lucruri din casă;
– memorizaţi semnalmentele persoanelor, numărul de înmatriculare al automobilului şi transmiteţi informaţia angajaţilor Poliţiei;
– obişnuiţi copiii să nu discute sau să ofere informaţii persoa¬nelor străine şi să nu deschidă uşa în lipsa celor adulți, de asemenea, să nu divulge faptul că sunt singuri acasă;
– după fiecare vizită făcută de către persoane necunoscute, verificaţi cheile şi încuietoarele dacă nu prezintă urme de plastilină, ceară, săpun sau orice alt material cu care se poate efectua un mulaj.
Nu le oferi hoților informații pe Facebook
Poliția atenționează că informațiile pe care le furnizezi în mediul virtual pot atrage hoți reali. Hoții cu experiență își culeg mai multă informație din postări și fotografii decât își pot imagina utilizatorii rețelelor de socializare.
RECOMANDĂRI de prevenire a furturilor de animale şi păsări
Pe timpul nopţii, asiguraţi cu sisteme de închidere (lacăte, zăvoare etc.) uşile grajdurilor, anexelor gospodăreşti unde ţineţi animale şi pasări.
Pe cât este posibil, în timpul nopţii, asiguraţi iluminatul zonelor unde sunt acestea, dar nu uitaţi că și câinii de pază vă pot scuti de multe neplăceri.
Animalele lăsate fără supraveghere pe păşuni, islazuri sau pe marginea drumului constituie o pradă uşoară pentru hoţi, nu le creaţi această posibilitate!
Duceţi împreună cu alţi consăteni animalele la păşunat şi asiguraţi prin rotaţie paza acestora, iar dacă aveţi posibilitate, angajaţi o persoană cunoscută şi responsabilă pentru a face acest lucru.
Nu amplasaţi grajdurile sau adăposturile de animale la distanţă mare de locuinţă sau în locuri izolate, fără să asiguraţi paza acestora.
Daca v-aţi hotărât să vindeţi un animal, nu-l daţi pe promisiuni, încasaţi banii în momentul vânzării.
Atelajele înhămate lăsate fără supraveghere în stradă constituie un pericol pentru circulaţia publica, dar şi o tentaţie pentru hoţi.
Când plecaţi de acasă, rugaţi vecinii şi rudele să vă supravegheze locuinţa, procedaţi la fel şi Dumneavoastră când aceştia sunt plecaţi.
Solicitaţi si acordaţi sprijin Poliţiei pentru prevenirea furturilor de animale şi a altor bunuri din gospodărie.
În scopul creşterii eficienţei prevenirii comiterii acestui gen de furturi, o importanţă deosebită are cunoaşterea cauzelor şi a condiţiilor ce favorizează şi generează furturile de animale. Printre acestea putem aminti:
– lipsa de vigilenţă a paznicilor sau lipsa pazei la fermele de creştere a animalelor şi păsărilor;
– lipsa controlului din partea conducerii unităţilor respective privind modul de executare a serviciului de către personalul de pază;
– inexistenţa sau executarea superficială a pazei comunale pe raza localităţilor rurale.

În cazul în care integritatea corporală, viaţa sau proprietatea Vă sunt în pericol, ați devenit prada infractorilor, în mod de urgenţă anunţaţi Poliţia la telefonul 112 şi depuneţi o sesizare, în care să descrieţi cele întâmplate, la cea mai apropiată secţie, sector sau post de poliţie.