Peste 10 milioane de euro pentru implementarea a cinci proiecte în sudul țării

Peste 64 de mii de cetăţeni din Regiunea de Dezvoltare Sud a Republicii Moldova vor beneficia de condiţii moderne de aprovizionare cu apă şi de servicii de canalizare.

Totodată, circa 1300 de elevi și profesori ai instituţiilor de învățământ liceal din raioanele Leova şi Basarabeasca vor avea posibilitatea să studieze și să lucreze în condiții mai bune, fiindu-le asigurat inclusiv un confort termic sporit.
În acest sens, Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și Agenția de Dezvoltare Internațională a Germaniei, cu suportul Uniunii Europene, au semnat recent un Acord de finanțare în valoare de aproximativ 10,6 milioane de euro pentru desfășurarea lucrărilor de construcție în cadrul a două proiecte de eficientizare energetică a clădirilor publice și a altor trei proiecte de îmbunătățire a serviciilor de alimentare cu apă și sanitație în sudul țării noastre.
Acordul de finanțare a fost semnat de către Maria Culeșov, directoarea ADR Sud, și Christina Otto, managera proiectului MSPL.
Iată lista proiectelor ce urmează a fi implementate:
1. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Constantin Spătaru” din orașul Leova.
2. Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic „Matei Basarab” din orașul Basarabeasca.
3. Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare din satele Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca si Nicolaevca din raionul Cahul, etapa a doua.
4. Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă a localităților Iargara, Filipeni, Romanovca și Cupcui din raionul Leova.
5. Extinderea sistemului de canalizare în orașul Leova. Construcția stației de pompare a apelor uzate în aceeași localitate.
Ion CIUMEICĂ