Ședința ordinară a Consiliului Raional Cimișlia: 19 chestiuni examinate în mod operativ

Domeniul financiar
Examinarea celor 19 chestiuni incluse în ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului Raional Cimișlia a început cu aprobarea executării bugetului raional în prima jumătate a anului curent, el constituind: la capitolul venituri – 70 de milioane 897,81 mii de lei sau 52,5 la sută; la capitolul cheltuieli – 69 de milioane 905,98 mii de lei ori 47,7 procente față de suma prevăzută. Transferurile de la bugetul de stat au fost egale cu 66 de milioane 631,15 mii de lei – 53,1% față de suma stabilită.
În continuare, au fost operate modificări la bugetul raional aprobat pentru anul 2019. Astfel, 250 de mii de lei au fost distribuite pentru implementarea proiectului „Construcția Oficiului medicilor de familie Mihailovca”; 15 mii de lei – pentru conectarea la conducta de gaze naturale a Oficiului de sănătate Maximeni și reparația curentă a Centrului de sănătate Javgur; 298 de mii de lei – pentru lucrări de renovare și dotare cu utilaj a Spitalului Raional Cimișlia; 60 de mii de lei – pentru proiectarea lucrărilor de construcție și montare a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale la oficiile de sănătate Mereni și Fetița.
De asemenea, a fost aprobată distribuirea în redacție nouă a mijloacelor financiare destinate infrastructurii drumurilor locale, suma cărora este de 6 milioane 339,08 mii de lei.
Participanții la ședință au fost de acord cu o serie de dispoziții ale președintelui raionului, Iovu Bivol, emise anterior, privind acordarea de ajutoare materiale persoanelor fizice și juridice în valoare de 38 de mii de lei din Fondul de rezervă al Consiliului Raional Cimișlia. Soldul Fondului de rezervă nedistribuit însumează 107 mii de lei.
Prin decizia nr. 04/04 din 17 septembrie 2019, consilierii au distribuit din componenta raională 294,4 mii de lei, inclusiv mijloace bănești pentru efectuarea de lucrări și acordarea de servicii în instituțiile de învățământ din raion, dar și pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pe lunile septembrie-decembrie curent.

Contingentele instituțiilor educaționale
La ședință au fost aprobate, pentru anul de studii 2019-2020, un număr de 216 clase, cu un contingent de 4108 elevi în instituțiile preuniversitare, inclusiv câte o singură clasă de liceu în comuna Lipoveni și în satul Gura Galbenei.
De asemenea, s-au aprobat: 98 de grupe cu un contingent de 2057 de copii în instituțiile preșcolare; 43 de secții sportive cu un contingent de 638 de copii – în Școala sportivă și în filialele acesteia; 63 de cercuri extrașcolare cu un contingent de 872 de copii – în Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților și în filialele lui; două grupe cu program prelungit în școlile de circumscripție (gimnaziile din comuna Gradiște și „Constantin Stere” din comuna Javgur) cu un contingent de 41 de copii; o clasă cu un număr de 27 de elevi cu profil „Arta plastică” și cinci clase cu profil coregrafic – 117 elevi, la Școala de Arte.

Acceptarea unui acord de colaborare și a unui acord de sponsorizare
Consiliul raional a acceptat Acordul de colaborare dintre Asociația Obștească „Concordia. Proiecte Sociale” și Direcția asistență socială și protecție a familiei din raionul Cimișlia pentru dezvoltarea și asigurarea funcționării activității serviciilor cu menire socială.
Documentul în cauză stipulează condițiile de acordare a sprijinului necesar pentru activitatea normală a două servicii sociale – „Centrul de plasament pentru copii separați de părinți Cimișlia” și „Asistența Parentală Profesionistă”.
De asemenea, a fost acceptat contractul de sponsorizare dintre Asociația Obștească „Concordia. Proiecte Sociale” și Direcția asistență socială și protecție a familiei din cadrul Consiliului Raional Cimișlia.

Fondarea Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic raional Cimișlia”
În temeiul deciziei nr. 04/18 din 17 septembrie 2019, Consiliul a reorganizat Spitalul Raional Cimișlia prin lichidarea serviciului stomatologic.
În locul acestuia, s-a hotărât fondarea Întreprinderii Municipale „Centrul stomatologic raional Cimișlia”, aprobându-se Statutul și Regulamentul de activitate al acestei structuri medicale noi.
La ședință au fost examinate, în mod operativ, și alte chestiuni legate de viața raionului Cimișlia.
Secția administrație publică a Consiliului Raional