Seminar raional la Ștefan Vodă la disciplina „Dezvoltarea personală”

Săptămâna trecută, în sala de ședințe a Direcției generale educație Ștefan Vodă, s-a desfășurat seminarul raional al cadrelor didactice care predau disciplina „Dezvoltarea personală”.

Seminarul, informează pagina electronica a Consiliului Raional Ștefan Vodă, a fost moderat de trei persoane: Natalia Ștefan, director adjunct pentru educație la Liceul Teoretic „Ștefan Vodă” din centrul raional, Ecaterina Procopii, director adjunct pentru educație la Gimnaziul „Anatol Sîrghi” din satul Talmaza, şi Mariana Mîndru, învăţătoare la Gimnaziul din localitatea Popeasca.
Activitatea a debutat cu motto-ul exprimat de William Arthur Ward: „Profesorul mediocru spune, profesorul bun explică, profesorul superior demonstrează, marele profesor inspiră”.
Asistența a raportat aceste vorbe la disciplina „Dezvoltarea personală”, care se studiază în instituțiile de învățământ din Republica Moldova al doilea an, care face parte din aria curriculară „Consiliere școlară și dezvoltare personală” și care se implementează atât în învățământul primar și cel gimnazial, cât și în cel liceal.
Prin această disciplină, pedagogii le dezvoltă elevilor deprinderea de a învăța să învețe, competențe sociale și civice, acțional–strategice, de autocunoaștere și autorealizare, digitale și antreprenoriale.
Dacă, în anul trecut, la cursurile de formare a cadrelor didactice, s–a pus accent pe informare și studiere a curriculumului, de astă dată cursurile au fost orientate spre activități practice, foarte utile pentru profesori în predare.
A fost oferit și un Ghid la „Dezvoltarea personală”, mult așteptat de cadrele didactice. Ghidul conține câte 20 de proiecte de scurtă durată pentru fiecare clasă. Conform acestuia, pedagogii au rolul de a implementa, iniția, orienta procesele de învățare. De asemenea, menirea profesorului e să antreneze și să însoțească elevii în procesul de învățare și să-i ajute să depășească dificultățile.
În decurs de două zile, cât a durat seminarul, organizatorii lui au reușit să:
• Familiarizeze profesorii cu sugestiile Ghidului la „Dezvoltarea personală”.
• Să analizeze diferența și suprapunerea dintre „Dezvoltarea personală” și „Educația pentru societate”.
• Să organizeze și să desfășoare o secvență dintr-o lecție.
• Să acorde un feed-back lecției-model.
• Să desfășoare activitatea „Bețișoarele chinezești”, care poate fi utilizată la toate cele cinci module ale disciplinei.
• Să îndeplinească un chestionar cu evaluarea la „Dezvoltarea personală”.
• Să evalueze materialul care a fost prezentat.
La seminar au asistat 60 de cadre didactice care predau disciplina „Dezvoltarea personală” în gimnaziile și liceele din raionul Ștefan Vodă.
Ele au înțeles că modelele de învățare activă, orientate către cadrele didactice, combină însușirea de cunoștințe teoretice și practice; că formarea de abilități, participare, cooperare, învățare prin practică sunt cele mai eficiente în facilitarea învățării profesionale pentru profesori; că folosind această combinație de abordări, cu un accent puternic pe învățarea practică, se modelează metode participative și de descoperire pe care profesorii sunt încurajați să le utilizeze în propriile forme de predare.
Suportul metodic și cel teoretic utilizat în cadrul seminarului a fost expediat prin poștele electronice tuturor instituțiilor educaționale din raion, inclusiv pe adresele de internet ale profesorilor care au fost prezenți.
Ion CIUMEICĂ