Consilierii raionului Leova, întruniți în ședinţă extraordinară

În conformitate cu art. 45 (3) al Legii privind administrația publică locală nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 şi cu dispoziţia preşedintelui raionului Leova nr.176 din 6 septembrie 2019, în a doua jumătate a săptămânii precedente a fost  convocată  ultimă ședință din prezentul mandat al Consiliului  raional. 

În  total,  comunică  portalul  www. leova. md, pe  parcursul  acestei  ședințe,  care  a  fost  una  extraordinară,  s-au  examinat  13  chestiuni.

 Drept  principală  în  ordinea  de  zi  a  figurat  chestiunea  cu privire la nivelul de pregătire a economiei şi sferei sociale a raionului de perioada de toamnă-iarnă 2019–2020. Un raport la tema în cauză a prezentat  Ilie  Condrea,  șeful Direcției economie, dezvoltarea teritoriului și atragerea  investițiilor  din  cadrul  Consiliului  Raional  Leova.

La  ședință  au  fost  operate  modificări  în  bugetul  raional  pentru  anul  în  curs.

Consilierii  au  aprobat  Planul  local  de  acțiuni  privind eficiența energetică,  dar  și  tariful  pentru  energia  termică  obținută pe  bază  de  biomasă.

Tot  de  acest  domeniu  a ținut  și  adoptarea  deciziei  referitoare  la transmiterea  rețelelor  și  echipamentului  electric  în  proprietate întreprinderii  cu capital  străin „RED Union Fenosa” SA.

De  asemenea,  a  fost  stabilită  taxa  pentru  studii  în  Școala  de  Arte „Petre  și  Ion  Teodorovici”,  în  același  timp  acordându-se  anumite  scutiri  de  plată  pentru  studiile  în  această  instituție  în  anul de  învățământ  2019-2020.

O  altă  decizie  adoptată  la  ședința  extraordinară  a   Consiliului  Raional  Leova  s-a  referit  la reorganizarea Școlii primare–grădiniță din satul Romanovca în instituție  preșcolară de  învățământ.

Aleșii locali au dezbătut și alte câteva  chestiuni,  pe  marginea  cărora  au  fost  adoptate deciziile corespunzătoare.

Ion  CIUMEICĂ