Adunarea oamenilor de afaceri din orașul Cimișlia

Primăria orașului Cimișlia anunță că la adunarea generală a oamenilor de afaceri din localitate au fost discutate diverse subiecte economice. Totodată, a fost propus un plan de activitate pentru a putea fi realizat într-un termen restrâns cu implicarea tuturor persoanelor interesate.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate următoarele probleme:
1. Finalizarea construcției infrastructurii publice de canalizare către Parcul Industrial și Zona Economică Liberă în vederea creării condițiilor de activitate pentru rezidenții existenți și cei noi, precum și găsirea unor soluții extrabugetare de racordare a Parcului Industrial și a Zonei Economice Libere la rețeaua publică de canalizare (inclusiv aplicarea pentru finanțare externă).
2. Trecerea la culturi cu valoare adăugată înaltă, etero-oleaginoase, și începerea cooperării cu potențiali parteneri de afaceri interesați de procurarea materiei prime de acest fel, inclusiv cu Asociația cultivatorilor de lavanda din Moldova, dar și cu proiectele internaționale în domeniu în vederea valorificării asistenței tehnice și financiare potențiale.
3. Creșterea calității vinului produs de micii producători de struguri prin crearea unui grup de inițiativă din mici viticultori în vederea asocierii și creșterii calității vinului produs; prin organizarea unei vizite de studiu la o crama existentă (a lui Mihai Sava de la Costești, raionul Ialoveni); stabilirea colaborării cu Asociația Micilor Producători de Vinuri din Moldova și participarea la programul de mentorat oferit de aceștia, precum și cooperarea cu proiectele internaționale în domeniu din țara noastră în vederea valorificării asistenței tehnice și financiare potențiale.
4. Corelarea cererii de forță de muncă a antreprenorilor cu oferta școlii profesionale prin organizarea unei ședințe comune a tuturor producătorilor de mobilă cu administrația acestei instituții în vederea deschiderii specialității tâmplărie prin implementarea învățământului dual.
5. Asigurarea accesului către informații despre existența finanțărilor în domeniul dezvoltării afacerilor prin identificarea programelor de finanțare a afacerilor, prin elaborarea și publicarea unei broșuri cu informații despre programele de finanțare a afacerilor.
6. Deschiderea unei piețe agroalimentare regionale, căutându-se bani pentru aceasta prin solicitării de finanțare pentru prima etapă – hala de fructe și legume.
7. Promovarea potențialului turistic și investițional al orașului Cimișlia, pentru aceasta formându-se un grup de lucru și inventariindu-se starea de lucruri la acest capitol, elaborându-se conceptul și planul de acțiuni privind dezvoltarea domeniului în cauză.

Ion CIUMEICĂ