Dezbateri publice la primăria orașului Cimișlia vizând mediul ambiant

Pe 5 august curent, au fost desfășurate dezbateri publice pe marginea studiului privind impactul asupra mediului pentru reabilitarea funcțiilor zonei umede în lunca râului Cogâlnic, prin construcția lacului de acumulare „Iazul lui Iepure” pe teritoriul unității administrativ-teritoriale a orașului Cimișlia.

Potrivit unui comunicat publicat pe www.cimislia.md, primarul Gheorghe Răileanu a prezentat toată documentația realizată până la începutul săptămânii curente.
La dezbateri au fost prezenți reprezentanții Agenției Naționale de Mediu și un expert tehnic în construcții hidrotehnice, precum și locuitori ai orașului interesați de acest proiect.
În cadrul dezbaterilor, cei prezenți și-au expus opiniile și recomandările vis-a-vis de crearea lacului de acumulare a apei.
De asemenea, s-a mers la fața locului pentru a explica în detaliu ce lucrări urmează să fie executate.
Vă reamintim că publicul interesat de problema în cauză poate înainta, în formă scrisă, până la 22 august curent, comentarii/observații justificate și relevante la conținutul documentației privind evaluarea impactului asupra mediului.
Comentariile pot fi depuse direct la sediul primăriei orașului Cimișlia sau transmise pe adresa autorului proiectului, administrației publice locale, precum și autorității competente pentru protecția mediului, responsabilă de coordonarea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului în cadrul desfășurării activităților prevăzute de proiectul respectiv.
Informația privind potențialul impact asupra mediului din acest proiect este integrată în raportul la studiul evaluării impactului asupra mediului, precum și rezumatul non-tehnic al acestuia pot fi consultate pe suport de hârtie în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-17.00, la următoarele adrese:
– sediul Agenției Naționale de Mediu (mun. Chișinău, str. Albișoara, 38);
– sediul Primăriei orașului Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 14, anticamera, telefoane: 024122187; 024125739; 067408600.
Documentele menționate sunt disponibile și la următoarele pagini web oficiale:
http://cimislia.md/ro/page/primaria/primaria-208/primarul/documentatia-studiu-de-impact-asupra-mediului-
http://mediu.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Documenta 8%9Bia%20Iazul%20lui%20Iepure.%20Evaluarea%20Impactului%20Asupra%20Mediului.%203.0_compressed.pdf

Ion CIUMEICĂ