Poliția a discutat la o cafea cu tineretul

În scopul lansării unei platforme de dialog deschis cu populația, în cadrul implementării activităţii polițienești comunitare, la iniţiativa conducerii Inspectoratului de Poliție din raionul Cimişlia, împreună cu angajaţii Serviciului interacţiune comunitară al Secției securitate publică şi cu voluntarii Centrului de sănătate „Tineri pentru tineri” din centrul raional, a fost organizată și desfășurată activitatea cu genericul „La o cafea cu un polițist”.

Obiectivele activității au fost:
– identificarea punctelor forte și slabe ale poliției, în viziunea cetățenilor;
– informarea cetățenilor cu referire la proiectele și campaniile implementate până la ora actuală, cum ar fi: „Supraveghere de vecinătate”, „Bunicii grijulii”, „Aleea de siguranță”, „O jucărie pentru zâmbetul copilului”, „Copil + Stradă – libertate sau iluzie? etc.;
– informarea cetățenilor privind misiunea și atribuțiile poliției;
– sporirea gradului de colaborare dintre poliție și cetățeni;
– promovarea voluntariatului și activismului civic în poliție;
– ajustarea mecanismelor de funcționare ale poliției, bazate pe necesitățile și cerințele cetățeanului.
De asemenea, tinerilor le-a fost adus la cunoștință conceptul de voluntariat, li s-a povestit despre oportunitățile și căile de dezvoltare personală și profesională.
Ion CIUMEICĂ