Învățători din România și din Republica Moldova și-au dat întâlnire la Ștefan Vodă

O zi de neuitat și emoții profunde au trăit, la sfârșitul lunii iulie, membrii sucursalei Ștefan Vodă (condusă de Natalia Darii) a filialei din Republica Moldova a Asociației Generale a Învățătorilor din România (AGIRo).

Aceștia i-au avut în calitate de oaspeți dragi pe colegii din majoritatea judeților din partea dreaptă a râului Prut, precum și din raioanele țării noastre.
După cum informează site-ul stefan-voda.md, pentru prima dată o delegație impunătoare a membrilor AGIRo în frunte cu Viorel-Dănuț Dolha, președintele asociației respective, a vizitat o sucursală din Republica Moldova.
Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare în Piața Libertății, lângă monumentul lui Ștefan cel Mare. Primele impresii plăcute ale invitaților au fost legate de scena improvizată cu câteva personaje din dramele istorice „Apus de soare” de Barbu Delavrancea și „Oltea” de Andrei Strâmbeanu.
După ce formația folclorică „Vatra Nistreană” de la Casa de cultură din centrul raional a adresat oaspeților un salut muzical, iar tineri îmbrăcați în costume populare românești le-au adus în dar un buchețel de spice de grâu, simbol de bucurie, rodnicie, belșug și puritate, a venit un fața oaspeților cu un mesaj de salut Gheorghe Anghel, primarul orașului Ștefan Vodă. Dumnealui a făcut un succint excurs în istoria urbei, care pe parcursul a 110 ani a evoluat de la localitatea Cîzîl, fondată de nemți coloniști, la centrul raional Suvorov, iar apoi la centrul raional Ștefan Vodă.
La finele părții oficiale, au fost depuse flori la monumentul lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Oaspeții s-au fotografiat cu mare plăcere, imortalizând momente frumoase, alături pe personajele istorice în care s-au transformat elevii Liceului teoretic „Ștefan Vodă”.
Întâlnirea pedagogilor de clase primare din România și din Republica Moldova a continuat în incinta Școlii de arte „Maria Bieșu” din localitate, unde a avut loc un concert comemorativ cu genericul „Învățătorii neamului”.
Dar înainte de manifestarea culturală propriu-zisă, Vasile Gherman, vicepreședinte al raionului Ștefan Vodă, în cuvântul său de bun venit, a transmis mesajul de salut din partea lui Iurie Moiseev, președintele acestei unități teritorial-administrative.
După cum au menționat membrii asociației din România, AGIRo este o provocare pentru toate cadrele didactice. Școala este un subiect extrem de important, deoarece ține de viitorul copiilor noştri, de viitorul țării, în ultimă instanță.
Natalia Darii, președinta sucursalei Ștefan Vodă a filialei din țara noastră a AGIRo, a subliniat: „Parteneriatul pedagogic are un rol deosebit în activitatea fiecărui învăţător. O prietenie pedagogică necesită comunicare între prieteni, de aceea, suntem nespus de mulţumiţi de vizita colegilor. Cu fiecare întâlnire a membrilor asociaţiei vom deveni o echipă performantă de care vor beneficia nu numai cadrele didactice, dar şi discipolii lor”.
Iar Marina Ganea, moderatoarea evenimentului, a vorbit de pe scenă despre personalitățile de pe meleagurile noastre care, prin realizările lor excepționale, inclusiv în educație, au devenit remarcabile și au rămas în istoria națională – Ștefan Ciobanu, Mihail Berezovschi, Maria Bieșu.
Numerele artistice prezentate de discipolii școlilor de arte din raion, de artiștii amatori de la Casa orășenească de cultură au fost apreciate cu aplauze furtunoase și strigăte de „Bravo!”. Astfel, au delectat văzul, auzul și sufletul spectatorilor Svetlana Agachi, pedagog la Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților, naiștii Daniel și Lucian Perebinos, vocalista Ana Lutenco, saxofonistul Artiom Mititelu (toți de la Școala de arte Olănești), fluierașii din Volintiri, Ansamblul de dans popular și Fanfara „Ciocârlia” din orașul Ștefan Vodă.
Ar mai trebui de subliniat faptul că atmosfera de prietenie, susţinere, încredere, căldură sufletească a fost menţinută de la începutul până la finalul vizitei.

Ion CIUMEICĂ