14 chestiuni examinate de Consiliul Raional Cimișlia

La sfârșitul săptămânii precedente, a fost convocat în ședință ordinară Consiliul Raional Cimișlia, care a examniat, în mod operativ, 14 chestiuni legate de diferite aspecte ale vieții cotidiene.

Ședința a fost deschisă de către președintele raionului, Iovu Bivol, care a adus la cunoștință, că din 33 de consilieri aleși sunt prezenți 25, astfel ședința este deliberativă.
După onorarea Drapelului de Stat al Republicii Moldova, în calitate de președinte al ședinței a fost ales consilierul raional Ion Țurcanu, asistat de secretarul Consiliului Raional Cimișlia, Vasile Spînu.
A fost stabilit regulamentul de lucru, timpul necesar pentru cei ce prezintă proiectele de decizii, a fost desemnat consilierul Iosif Chetraru, care va semna deciziile adoptate de către Consiliul Raional Cimișlia în cazul în care preşedintele şedinţei se va afla în imposibilitatea de a face acest lucru.
Olga Gorban, șefa Direcției raionale de finanțe, a prezentat primele trei propuneri de proiecte privind: modificările parvenite în bugetul raional, alocarea surselor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional și casarea unor bunuri uzate.
În continuare, au fost votate proiectele de decizii privind repartizarea surselor financiare din componenta raională, modificarea regulamentului de organizare și funcționare a Instituției Medcico-Sanitare Publice “Centrul de sănătate Cimișlia”.
Un interes deosebit a trezit prezentarea proiectului de decizie privind Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030.
Natalia Răileanu, șefa Direcției economie și atragerea investițiilor, a informat că raionul Cimișlia este beneficiar al proiectului întitulat ”Elaborarea Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă la nivelul raioanelor Cimișlia și Ialoveni”.

Consilierii votează în unanimitate modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2019

Proiectul în cauză este finanțat de către Agenția de Cooperare Internațională pentru Dezvoltare din România (RoAID), fiind implementat de compania Finacon din această țară în cooperare cu Proiectul Uniunii Europene ”Convenția Primarilor – Est”.
Doamna Răileanu a mai comunicat că, împreună cu partenerii selectați, a fost elaborat Planul de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă (PAEDC) a raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030.
În rezultatul elaborării acestuia, autoritatea publică dispune de un document de planificare, la nivelul teritoriului administrat, prin care s-a stabilit o viziune, s-a determinat un inventar al emisiilor, s-a evaluat impactul schimbărilor climatice asupra mediului și asupra așezărilor umane, a fost stabilit un set de acțiuni care urmează a fi implementate pe teritoriul raionului Cimișlia până la finalul perioadei de programare – anul 2030.
În dezbateri pe marginea chestiunii abordate a participat expertul în energetică de la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale „Viitorul”, Victor Parlicov, care a evidențiat necesitatea aprobării acestui plan, pentru a avea posibilitatea de a beneficia de diverse proiecte internaționale din domeniul energetic și cel climatic.
Supus votului, proiectul Planului de Acțiuni pentru Energie Durabilă și Climă al raionului Cimișlia pentru anii 2019-2030 s-a bucurat de susținerea deplină a celor prezenți.
La ședință s-a decis, de asemenea, să se confere Titlul “Cetățean de Onoare al raionului Cimișlia” lui Dumitru Buzatu, președinte al Consiliului Județean Vaslui, România, pentru meritele deosebite la dezvoltarea social-economică a raionului Cimișlia.
Și restul proiectelor de decizii au fost votate de către consilierii raionali în unanimitate.
Secția administrație publică a Consiliului Raional Cimișlia