Festivalul de creație populară ,,Moștenit-am din bătrâni”

La data de 23 iunie 2019, a avut loc Festivalul de creație populară ,,Moștenit-am din bătrâni”, organizat de către Secția cutură, turism, tineret și sport din cadrul Consiliului Raional Leova și de cîătre primăria satului Baiuș din același raion.

Portalul electronic leova. org informează că an de an festivalul crește din punt de vedere valoric, impunându-se în viaţa cultural-artistică a raionului.
Spectacolul folcloric s-a desfășurat în spirit competitiv, la un înalt nivel profesionist, iar colectivele participante au demostrat o bună cunoaştere a obiceiurilor strămoșești din localitățile pe care le-au reprezentat.
A fost o adevărată sărbătoare, o explozie de tradiţii, păstrate din generaţie în generaţie şi transmise mai departe prin intermediul frumoaselor evoluări la care au participat 12 colective folclorice din diferite localități ale raionului Leova: ,, Miorița” de la Tochile-Răducani, ,, Codreanca” de la Tigheci, ,, Tomăianca” de la Tomai, ,, Datina” de la Hănăsenii- Noi, ,, Lino- Leano” de la Filipeni, ,, Doru” de la Sărățica-Nouă, Ansamblul folcloric din orașul Iargara, ,, Pădureanca” de la Baiuș, ,, Țărăncuța” de la .Beștemac, ,, Busuioc moldovenesc” de la Borogani, ,,Bilgari” de la Colibabovca, ,,Băștinașii” din centrul raional.
De asemenea, a fost prezent Ansamblul folcloric ,, Glia” din satul Hănăseni de Pădure, raionul vecin Cantemir.
Toate 13 formații au cucerit spectatorii prin ținuta scenică, măiestria interpretării și repertoriul selectat de înaltă valoare artistică.
Pe parcursul festivalului au fost amenajate splendide expoziții ale meșterilor populari și ale bucătăriei naționale, care au fost apreciate la justa valoare.
Toate colectivele au fost menționate cu diplome și premii bănești.
Ion CIUMEICĂ