Turismul ecologic – o nouă provocare pentru sudul Moldovei

În condițiile în care natura se sufocă în urma mai multor acțiuni nechibzuite ale omului și începe să îl răsplătească cu aceeași monedă, cel din urmă începe a căuta soluții pentru a o îmbuna și a-i demonstra că îi poate fi și prieten, nu doar dușman.

Tot mai des, întâlnim noțiuni ca eco sau eco-frinedly: produse eco, companii eco, case eco, mașini eco și mai nou – turism ecologic. Prin ce se deosebește acesta de turismul obișnuit? În primul rând, concepția turismului ecologic presupune călătoria în lumea naturii vii, unde familiarizarea cu obiectul atenţiei turiştilor se combină cu cunoştinţele despre obiceiurile şi cultura populaţiei locale; Neadmiterea nici unui fel de încălcări ale legilor şi normelor după care trăiesc locuitorii acestui teritoriu; Stimularea economică a localnicilor pentru a conserva natura şi a susţine economia locală; Necesitatea de a lua parte la toate activităţile care vizează protejarea mediului ambiant şi ecologia și educaţia ecologică a populaţiei locale, care vizează o înţelegere corectă a problemelor ecologice.
Ideea de turism ecologic se vrea implementată și la sudul Republicii Moldova, în cadrul proiectului “ Turismul verde și patrimoniul cultural – o piatră de temelie pentru dezvoltarea bazinului Mării Negre”, GreeTHIS. Aspectele proiectului dar și experiențele țărilor partenere au fost discutate în perioada 10-12 iunie, la Cahul, în cadrul unui seminar internațional, la care au participat membri ai tuturor țărilor partenere.
Așadar, obiectivele proiectului sunt: sporirea cooperării dintre țările din regiunea Mării Negre pentru dezvoltarea turismului istoric ecologic, sporirea capacității instituționale și a cunoștințelor, transferul know-how între municipalități și alte organizații pentru a proteja patrimoniul cultural și să demonstreze soluții pentru energia durabilă și tehnologii de adaptare climatică pentru clădirile istorice și protejate care să respecte cultura, patrimoniul și identitatea locală. Obiectivul tematic al acestuia este promovarea afacerilor și antreprenoriatului în bazinul Mării Negre în sectoarele turism și cultură. În cadrul acestui proiect vor avea loc o serie de activități specifice pentru revitalizarea sectorului de afaceri și turism: vizite de studiu, business breakfast-uri, workshop-uri și green tourism week-end. Acestea au ca scop facilitarea și catalizarea relațiilor de afaceri între stakeholderii din cele 6 țări partenere: Republica Moldova,România, Grecia, Bulgaria, Ucraina și Georgia. Deasemenea, se va identifica patrimoniul cultural al clădirilor protejate, se va studia tehnologiile inovatoare pentru aplicarea măsurilor de eficiență energetică și adaptare la condițiile climatice. Se va efectua un studiu de piață cu privire la producătorii și distribuitorii de servicii și produse inovatoare și un studiu de fezabilitate cu audituri energetice și măsuri propuse pentru retehnologizarea energetică a 3 clădiri pilot per partener. De asemenea va fi elaborat un ghid vizual cu aplicații interactive cu reprezentare 3D care va include caracteristici demografice, funcționalitatea clădirilor, autoritățile responsabile, furnizare de servicii, parteneri, etc.
Prezent la eveniment, Nicolae Dandiș, primarul municipiului Cahul, și-a arătat deschiderea către o bună cooperare și pe viitor cu țările partenere ale proiectului.
“Sigur că un proiect de anvergură care are un areal mai mare de implementare, nu este deloc ușor. Orice proiect poate fi gândit bine, dar pentru a produce rezultate, este nevoie de o implicare a tuturor factorilor: autorităților locale, societate civilă, etc. Bineînțeles, gândirea acestui concept, trebuie să aibă din start la bază implicarea tuturor acestor părți pentru a gândi împreună care sunt obiectivele, rezultatele și bineînțeles să evaluăm ulterior impactul acțiunilor noastre. Eu nu vreau să vorbesc mult despre ce trebuie de schimbat la nivelul Uniunii Europene vizavi de zona Mării Negre, dar dincolo de aceasta, vreau să apreciez această cooperare care există între organizațiile implicate în acest proiect, și pe viitor, sper să putem dezvolta și alte proiecte împreună”, a menționat edilul.
În cadrul seminarului, țările partenere ale proiectului au împărtășit bunele practici de turism ecologic, fiecare din regiunea sa. Coordonatorul proiectului este Uniunea Autorităților Locale din Marea Neagră, Bulgaria. Printre partenerii proiectului se numără: Agenția de Cooperare Transfrontalieră și Integrare Europeană (Moldova), Asociația de Cooperare Transfrontalieră Euroregiunea Dunărea de Jos (România), Asociația Națională a Autorităților Locale din Georgia, Municipiul Orestiada, Grecia și Municipiul Izmail, Ucraina. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin Programul Operațional Comun “Bazinul Mării Negre 2014-2020. Valoarea totală a acestuia este de 1mln.105 mii Euro. Durata implementării proiectului este 23 octombrie 2018 – 22 aprilie 2021.
Sorina REMENTOVA