Dezbateri publice despre situația ecologică a rezervației naturale „Lebăda Albă”

Asociația Obștească a Băștinașilor din orașul Leova a organizat dezbateri publice pe marginea subiectului: „Situația ecologică precară a rezervației naturale „Lebăda Albă”.

Această activitate, comunică leova.org, s-a desfășurat în cadrul proiectului „Sporirea transparenţei administraţiei publice locale în Republica Moldova prin implementarea politicilor participative”.
La discuții au fost invitați specialiști ai Inspecției Ecologice, Poliției de Frontieră, reprezentanți ai autorităților publice locale, lucrători din domeniul culturii, pedagogi, dar și cetățeni activi ai localității.
În cadrul dezbaterilor publice, s-a vorbit despre măsurile întreprinse până la ora actuală de administrația rezervației. În zonă au fost sădiți diferiți copaci, s-a construit un foișor pentru cetățenii care vor să se odihnească în zonă și s-a menținut flora și fauna de aici.
Cu toate acestea, au fost scoase la iveală și câteva probleme: este necesar ca să fie amplasate niște panouri informative în zonă, prin intermediul cărora cetățenii să fie informați despre faptul că se află pe un teritoriu ecologic protejat de stat. De asemenea, a fost evidențiată necesitatea de a ameliora situația ecologică din cauza agriculturii intensive ce se desfășoară în imediata vecinătate a Prutului.
A avut loc un dialog destul de constructiv între instituțiile specializate în domeniu care răspund nemijlocit de această zonă ecologică, iar la final au fost supuse votului mai multe propuneri privind soluționarea problemelor identificate.
Localnicii trebuie să se bucure că au în orașul Leova o zonă atât de bogată în floră și faună, care e protejată de stat și să facă tot ce le stă în puteri ca ea să fie valorificată pe cât e posibil de eficient.
Ion CIUMEICĂ