Ocrotirea sănătății – în atenția conducerii raionului Cimișlia

Săptămâna trecută, a avut loc ședința consiliilor de administrație ale instituțiilor medico-sanitare publice „Spitalul Raional Cimișlia” și „Centrul de Sănătate Cimișlia” (în imagine).

Amintim cititorilor că fondator al ambelor instituții medicale este Consiliul Raional Cimișlia.
Iată de ce la ședința în cauză au participat Iovu Bivol, președintele raionului Cimișlia, și Vasile Melente, vicepreședinte al acestei unități teritorial-administrative pentru probleme sociale.
Au fost prezente, de asemenea, conducătoarele instituțiilor medico-sanitare publice „Spitalul Raional Cimișlia” și „Centrul de Sănătate Cimișlia, Mariana Florea și, respectiv, Ludmila Capcelea, precum și alți membri ai consiliilor de administrație ale ambelor colective.
În cadrul ședinței, informează pagina electronica a Consiliului Raional Cimișlia, au fost examinate rapoartele de activitate pe anul 2018, s-au discutat devizele de venituri și cheltuieli pentru anul curent.
De asemenea, a fost analizată îndeplinirea planurilor de achiziții pe anul trecut, au fost aprobate aceste planuri pentru anul curent.
Printre cele mai acute probleme existente în instituția pe care o administrează, managera Spitalului Raional Cimișlia, Mariana Florea, a menționat insuficiența foarte mare de personal medical inferior și de medici specialiști.
După ce au fost discutate toate chestiunile de pe ordinea de zi, s-au schițat măsuri de îmbunătățire în continuare a ocrotirii sănătății populației din raionul Cimișlia.

Octavian POPESCU