Gala laureaților învățământului din raionul Cimișlia, la ediția a treia

Domeniul educației constituie pilonul, baza succeselor în toate sferele de activitate umană. Lucrul acesta este conștientizat de toți factorii de decizie din raionul Cimișlia. Ediția a treia din anul curent a Galei laureaților din această sferă s-a desfășurat sub genericul „Școala este templul înțelepciunii”.

Asistenței prezente într-un număr destul de mare în sala de festivități a Casei de cultură din orașul Cimișlia i s-a adresat cu un cuvânt de salut Mihai Popescu, șeful Direcției învățământ general din cadrul Consiliului raional.
A urmat un mesaj de felicitare rostit de către Iovu Bivol, președintele raionului Cimișlia.

Eveniment de anvergură
S-a menționat că Gala laureaților este un eveniment de mare anvergură și prestigiu. Instituțiile educaționale au fost dintotdeauna deschizătoare de drumuri, cu tradiții, fiind promotoare de reforme în învățământ, prin inițierea unor activități educaționale care au ca obiectiv educarea tinerei generații capabile să se încadreze în contextul noului și să devină buni cetățeni ai țării.
Vorbitorii au mai specificat că pedagogii din raionul Cimișlia sunt cadre didactice cu vocație, care realizează o educație de calitate. Iar discipolii dumnealor conștientizează necesitatea educației, a instruirii eficiente, pentru asigurarea unui viitor prosper aici, acasă.
Iovu Bivol a înmânat distincții laureaților olimpiadelor naționale, cadrelor didactice și managerilor instituțiilor școlare.
Cristina Jdovanu, elevă în clasa a IX-a la Gimnaziul „Tudor Strișcă” din localitatea Satul Nou, a ocupat locul întâi la Olimpiada națională la limba franceză. Profesoara ei este Vera Eșanu, grad didactic I. Manageră a instituției de învățământ este Lidia Căinăreanu.
Ana Grib, elevă în clasa a IX-a la Gimnaziul „Ștefan cel Mare” din satul Mihailovca, s-a situat pe locul trei la Olimpiada națională la istoria românilor. Profesoară îi este Maia Popa, care deține gradul didactic II. Manageră a instituției de învățământ este Larisa Arhirii.
Corina Musteață, elevă în clasa a XII-a la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din orașul Cimișlia, are o mențiune la Olimpiada națională la istoria românilor. Profesoara ei este Gabriela Garaba, grad didactic superior. Manageră a instituției de învățământ e Larisa Borodin.
Carolina Volcovschi, elevă în clasa a XII-a la Liceul internat cu profil sportiv din comuna Lipoveni, s-a ales cu mențiune la Olimpiada națională la limba franceză. Profesoară îi este Vera Bivol, grad didactic II. Managerul instituției de învățământ – Grigore Bîrsa.

Premii pentru învingătorii olimpiadelor raionale pe obiecte
Gala laureaților din domeniul învățământului în anul de studii 2018-2019 a continuat cu acordarea premiilor la alte nominalizări.
Rând pe rând, în scenă au fost invitați Gheorghe Netedu, vicepreședintele raionului Cimișlia pentru probleme economice, Vasile Melente, vicepreședintele raionului Cimișlia pentru probleme sociale, Vasile Spânu, secretarul Consiliului Raional Cimișlia, Mihai Olărescu, președintele organizației teritoriale Cimișlia a PDM, Oleg Doni, șeful Inspectoratului de poliție din raionul Cimișlia.
Aceștia au rostit discursuri cu ocazia acestui eveniment și au înmânat premii elevilor și mentorilor acestora care au ocupat locuri de frunte, precum și celor care au obținut mențiuni în cadrul olimpiadelor raionale pe obiecte.
Elevii din raionul Cimișlia s-au evidențiat și la o serie de concursuri ce țin de domeniul creației. Astfel, la festivalul-concurs republican al cântecului patriotic, tinerii artiști de la Centrul raional de creație a copiilor și adolescenților din orașul Cimișlia au ocupat locul întâi; la evenimentul republican în domeniul drepturilor omului și ale copiilor, elevii de la Liceul internat cu profil sportiv din comuna Lipoveni s-au situat pe locul trei.
Reprezentanții aceleiași instituții de învățământ au urcat pe locul trei și la concursul republican „Limba noastră-i o comoară”, secțiunea film, iar colegii lor de la Gimnaziul „Sergiu Coipan” din satul Selemet au câștigat un premiu special la concursul republican de ecologie etc.
O serie de competiții de creație au fost organizate și la nivel raional: concursul tinerilor poeți și prozatori, concursul cântecului francez, expoziția „Lumea în viziunea copiilor”, concursul pentru cel mai reușit ziar școlar…
Învingătorii acestora au fost felicitați de către Andrei Tomescu, șef adjunct al Oficiului teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, demnitarul înmânând managerilor instituțiilor educaționale premiile și diplomele respective.

Alina JENTIMIR,
stagiară