Colaborarea raionului Cantemir în cadrul Euroregiunii Siret-Prut-Nistru: oportunități și realizări

Mircea Cosma, directorul executiv al Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru” (ESPN), a întreprins, zilele trecute, o vizită de lucru în raionul Cantemir.

După cum am fost informați de către Ion Domenco, specialist pentru relațiile cu publicul la Consiliul Raional Cantemir, sosirea lui Mircea Cosma se explică prin faptul că recent acest raion a devenit membru al ESPN.
În cadrul unei întrevederi cu președintele raionului, Andrei Ciobanu, oaspetele din România a declarat: „Obiectivul de bază al acestei structuri europene este extinderea și îmbunătățirea relațiilor dintre colectivitățile și autoritățile locale în domeniile economic, educațional, cultural, știintific și sportiv și asigurarea unei dezvoltări durabile a regiunii în contextul alinierii la standardele europene, inclusiv în raioanele Republicii Moldova”.
Asociația, a subliniat oficialul, urmărește, de asemenea, respectarea, apărarea și garantarea drepturilor și intereselor unităților administrativ-teritoriale, membre ale Euroregiunii Siret – Prut – Nistru. Precum se știe, aceasta este o organizație neguvernamentală, cu o deplină autonomie structurală, organizatorică și funcțională față de orice formațiune politică și apolitică, guvernamentală sau neguvernamentală din țară ori din străinătate.
Mircea Cosma a reiterat că instituția pe care o reprezintă tinde spre: transformarea frontierelor din linii de separare în cele ale comunicării între vecini; depășirea prejudecăților reciproce și a divergențelor dintre oamenii din euroregiune; înlăturarea barierelor psihologice prin schimburi informaționale permanente ca premise ale înțelegerii și încrederii; consolidarea democrației și dezvoltarea unităților teritorial-administrative; depășirea poziției national-periferice și a izolării; stimularea creșterii economice și a dezvoltării pentru imbunătățirea standardului de viață; asimilarea rapidă și, respectiv, apropierea de idealul de integrare europeană; acordarea serviciilor de consultanță, asistență și coordonare a cooperării transfrontaliere; îmbunătățirea continuă a infrastructurii de transport și comunicații în și dintre regiunile de frontieră, ceea ce pune bazele cooperării transfrontaliere de durată și pentru noi activități economice; conservarea mostenirii culturale; rezolvarea problemelor cotidiene de frontieră și crearea de noi puncte de trecere etc.
Activitățile și proiectele Asociației ESPN acoperă domenii variate de interes, de la economie, infrastructură, protecția mediului, turism, agricultură și dezvoltare rurală, dezvoltarea resurselor umane și servicii sociale, până la educație, societate informațională și cultură, în concordanță cu strategiile de dezvoltare ale administrațiilor locale.
În contextul realizării obiectivelor stipulate la ultima ședință a Consiliului Director al Asociației „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, președintele raionului, Andrei Ciobanu, i-a solicitat lui Mircea Cosma să se deplaseze la podul de cale ferată Cantemir-Fălciu, implementarea proiectului de reprofilare a căruia durează de ceva ani, pentru a puncta sarcinile prioritare și a se începe lucrările.
La fața locului au fost stabilite sarcinile imediate, de durată scurtă și de perspectivă, pentru a nu tergiversa atingerea obiectivului propus.
Apoi, deja împreună cu președintele Consiliului Județean Vaslui, Dumitru Buzatu, oficialii au vizitat Cimitirul de Onoare al Eroilor Români. Aici, de curând, cu suportul financiar al Consiliului Județean Vaslui și cu susținerea Consiliului Raional Cantemir, au fost finalizate lucrările de reabilitare a drumului spre cimitir, de amenajare a unui teren de parcare a autorismelor.
De asemenea, grație contribuției localnicilor, pe teritoriul cimitirului au fost sădiți arbori și arbuști, s-au instalat mese și scaune de lemn.
Mircea Cosma, Andrei Ciobanu și Dumitru Buzatu au discutat și alte posibilități de dezvoltare și aprofundare a colaborării transfrontaliere.

Ion CIUMEICĂ