Ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia: cu gândul la sezonul estival pentru copii

La 20 mai curent, s-a desfășurat ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia. Din cei 33 de consilieri ai raionului, în sală au fost prezenți 27, inclusiv doi consilieri noi – Vasile Țurcan din satul Ecaterinovca, ales pe listele Partidului Socialiștilor, care l-a înlocuit pe Oleg Teterea, devenit deputat, și Ion Teacă din satul Selemet, din partea Partidului Liberal Democrat din Moldova, în locul lui Victor Bazatin, care a decedat.

Președinte al ședinței extraordinare a fost ales consilierul Sveatoslav Prodan.
Președintele raionului, Iovu Bivol, i-a informat pe consilieri despre necesitatea desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului raional.
În urma vizitei președintelui raionului, Iovu Bivol, și a vicepreședintelui raionului, Gheorghe Netedu, în județul Vaslui, România, pe data de 10-13 mai, după consultările cu administrația Consiliului Județean Vaslui, s-a convenit asupra finanțării unui proiect investițional pentru Tabăra de odihnă pentru copii „Izvoraș ” din satul Zloți, raionul Cimișlia.
Anume aceasta a și fost prima chestiune din ordinea de zi a ședinței extraordinare a Consiliului Raional Cimișlia. O informație la temă a prezentat Gheorghe Netedu, care a relatat despre elaborarea proiectului de modernizare a blocului locativ al Taberei de odihnă pentru copii „Izvoraș” din satul Zloți.
Prin decizia adoptată în unanimitate de către consilieri a fost aprobat acest proiect investițional. De asemenea, a fost aprobată valoarea totală a acestuia, de 218.345 de euro, contribuția Consiliului Raional Cimișlia constituind 54,2 la sută, ceea ce reprezintă 118.345 de euro.
S-a propus pentru finanțare proiectul „Modernizarea blocului locativ al Taberei de odihnă pentru copii „Izvoraș” din satul Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)” județului Vaslui din România, prin Consiliul Județean Vaslui, cu contribuția de 45,8 %, reprezentând 100.000 de euro din suma totală de 218.345 de euro, care va fi restituită după realizarea cu succes a tuturor etapelor proiectului.
A fost aprobat Acordul–Cadru de finanțare a proiectului „Modernizarea blocului locativ al Taberei de odihnă pentru copii „Izvoraș” din satul Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)” între raionul Cimișlia prin Consiliul Raional Cimișlia, și județul Vaslui din România, prin Consiliul Județean Vaslui.
S-a stabilit că perioada de implementare a proiectului în cauză va începe după semnarea, de către ambele părți, a Acordului–Cadru de finanțare și se va încheia la 31 decembrie 2020.
Decizia adoptată pe marginea chestiunii menționate anterior mai prevede că Direcția finanțe a Consiliului Raional Cimișlia va asigura îndeplinirea obligațiilor financiare, pornind de la prevederile Acordului de colaborare între raionul Cimișlia din Republica Moldova și județul Vaslui din România, dar și ale Acordului–Cadru de finanțare a proiectului „Modernizarea blocului locativ al Taberei de odihnă pentru copii „Izvoraș” din satul Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”.
Președintele raionului Cimișlia, Iovu Bivol, a fost împuternicit să semneze: Fișa de proiect; Declarația pe propria răspundere cu privire la dubla finanțare; Acordul–Cadru de finanțare a proiectului „Modernizarea blocului locativ al Taberei de odihnă pentru copii „Izvoraș” din satul Zloți, raionul Cimișlia (cu construcția anexei)”; alte documente elaborate la solicitarea finanțatorului.
În continuarea ședinței extraordinare a Consiliului Raional Cimișlia din data de 20 mai curent au fost audiate și votate alte trei proiecte de decizii: „Cu privire la modificarea statutului Întreprinderii Municipale „Servcom Cimișlia”; „Cu privire la modificarea bugetului raional aprobat pentru anul 2109” și „Cu privire la candidaturile membrilor Consiliului electoral de circumscripție Cimișlia”.
Secția administrație publică a Consiliului
Raional Cimișlia