Cum poate fi integrată dimensiunea de gen în politicile publice?

Răspunsul la această întrebare a fost căutat în cadrul unui seminar organizat, în orașul Cimișlia, de către Asociația obștească „Gender–Centru” din municipiul Chișinău, sub umbrela Platformei pentru Egalitate de Gen în parteneriat cu Clubul Politic al Femeilor 50/50, cu suportul Organizației UN Women, finanțat de Guvernul Suediei.

Asistența, din care au făcut parte funcționari ai autorităților publice locale de nivelurile unu și doi, reprezentanți ai societății civile, lucrători din mijloacele de informare în masă, alte persoane interesate, a fost instruită despre metodele și procedeele de consolidare a mecanismului de monitorizare privind realizarea Strategiei Naționale despre Asigurarea Egalității între bărbați și femei, a Planului de acțiuni pentru anii 2017-2021 vizând realizarea acesteia (Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 259 din 28 aprilie 2017).
Olga Nicolenco, expertă în domeniul gender, i-a familiarizat pe cei prezenți cu o serie de documente, cum ar fi: Convenția cu privire la lichidarea tuturor formelor de discriminare împotriva femeilor; Declarația universală cu privire la guvernarea locală a Uniunii Internaționale a Autorităților Locale; Strategia Națională despre Asigurarea Egalității între bărbați și femei; o serie de legi referitoare la politicile de gender.
Despre buna guvernare și egalitatea de gen la nivel local, dar și despre participarea cetățenească în aceste procese, despre parteneriate comunitare de succes în sfera respectivă a relatat participanților la seminar Tatiana Șaptefrați, profesoară la Academia de Administrare Publică din țara noastră.
Auditoriul a fost antrenat într-o serie de exerciții practice, care au urmărit mai multe scopuri: aprofundarea cunoștințelor despre integrarea perspectivei de gen în procesul de elaborare și implementare a politicilor publice; evidențierea instrumentelor de evaluare a politicilor publice din perspectiva de gen; îmbunătățirea colaborării dintre autoritățile publice locale și societatea civilă în asigurarea egalității de gen în localitățile raionului Cimișlia; identificarea activităților de succes și bune practici etc.
Ion CIUMEICĂ