„Fiecare faptă își are consecința sa!”

Acesta este genericul unei campanii de informare și sensibilizare a elevilor din clasele a VII–IX-a, desfășurată în perioada martie-mai 2019 de către angajații Inspectoratului de Poliție din raionul Cimișlia.

Activitățile organizate în această primăvară urmăresc scopul prevenirii şi combaterii delincvenţei juvenile și a victimizării copiilor, contribuie la promovarea cunoştinţelor juridice în rândurile minorilor și la sporirea gradului de informare a acestora, la diminuarea cazurilor de victimizare în mediul copiilor, precum şi la asigurarea unui climat de siguranţă în instituțiile de învățământ preuniversitar din raionul Cimişlia.
În cadrul întâlnirilor cu elevii, polițiștii discută despre conştientizarea de către generația tânără a consecinţelor pe termen scurt, mediu şi lung ale comportamentului deviant/delincvent al persoanelor care sunt certate cu legea.
De asemenea, copiii sunt familiarizați cu specialiștii care pot să-i ajute în diverse situații de risc.
Printre obiectivele propuse de către colaboratorii Inspectoratului de Poliție din raionul Cimișlia pe parcursul campaniei de informare și sensibilizare a minorilor se numără și următoarele acțiuni:
– conștientizarea de către aceștia a consecințelor comportamentului violent;
– cunoașterea situațiilor pentru care pot fi sancționați, care este vârsta de la care pot fi trași la răspundere și care sunt sancțiunile ce pot fi aplicate;
– înțelegerea importanței respectării regulilor de conviețuire și a legislației în vigoare, netolerarea comportamentului deviant.
Ion CIUMEICĂ