Bugetarea participativă, implementată în orașul Cimișlia

Orașul Cimișlia, alături de alte localități din țara noastră, beneficiază de Programul „Bugetul Inițiativelor Civice”, implementat de către Agenția Democrației Locale din Moldova.

În acest scop, încă la 18 ianuarie anul curent, Consiliul orășenesc Cimișlia a aprobat, prin decizia nr. 1.3, Regulamentul cu privire la mecanismul de aplicare a programului respectiv.
În Regulamentul în cauză se menționează că valoarea bugetului propus pentru anul de față, în cadrul procesului de bugetare participativă pentru proiectele selecționate, este de 100 de mii de lei.
De asemenea, se precizează că suma maximă alocată din buget pentru un proiect este de 10 mii de lei. Alte 10 mii de lei trebuie să constituie contribuția aplicantului.
Evaluarea proiectelor se va face de către o comisie specială, înființată în baza unei dispoziții a primarului orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu.
Pentru ca Programul „Bugetul Inițiativelor Civice” să fie implementat cu succes, reprezentanța din Cimișlia a Agenției Democrației Locale din Moldova a organizat, săptămâna trecută, o instruire a membrilor Coaliției pentru transparența bugetului din acest oraș.
Doi reprezentanți de la Asociația obștească „Expert-Grup” din municipiul Chișinău, Dumitru Budeanschi și Iurie Morcotilo, le-au povestit celor prezenți despre conceptul de bugetare participativă (obiective, probleme, riscuri, structura instituțională, practici internaționale, lecții învățate).
După aceasta, asistența a fost antrenată în două exerciții practice. În primul a fost analizată practica bugetară participativă, punându-se accentul pe comparația cadrului instituțional existent în temeiul regulamentelor aprobate de către Consiliul municipal Chișinău și de către Consiliul orășenesc Cimișlia.
Au fost evidențiate neajunsurile, s-a discutat despre corespunderea cu bunele practici mondiale, a fost evidențiat modul de implicare a partenerilor locali etc.
La cea de-a doua lecție practică, s-a făcut o analiză a priorităților și potențialelor proiecte care pot apărea în procesul de implementare a bugetării participative.

Ion CIUMEICĂ