Ora bilanțului: în prim-plan, interesele cetățenilor

În cadrul unei întâlniri pe care a avut-o, sâmbăta trecută, cu circa 60 de persoane, primarul orașului Cimișlia, Gheorghe Răileanu, și-a prezentat darea de seamă privind activitatea în anul 2018 a autorității publice pe care o conduce. Astăzi, prezentăm cititorilor spicuiri din raportul dlui Răileanu.

Executarea bugetului
Veniturile bănești în anul precedent au fost egale cu 28 mln. 446,4 mii de lei, ele fiind cu 59 de mii mai mari comparatriv cu 2017. Am acumulat venituri proprii cifrate la 11 mln. 853,9 mii de lei sau 41,6 la sută din suma totală. Peste un milion de lei am obținut din vânzarea terenurilor. Mijloacele financiare venite din alte țări au constituit circa 520 de mii de lei. Consiliul raional ne-a alocat 400 de mii de lei, deși, cu un an în urmă, de la aceeași sursă primisem 2 mln. 250 de mii de lei.
Celtuielile totale în perioada de referință s-au ridicat la 27 mln. 623,6 mii de lei, în ușoară creștere, cu 600 de mii de lei, față de anul 2017. Cheltuielile capitale au fost de 4 mln. 58 de mii de lei, iar cele investiționale – de 3 mln. 975 de mii de lei.

Reprezentarea și realizarea intereselor populației
Am realizat mai multe acțiuni pentru reprezentarea și realizarea intereselor cetățenilor din localitate prin activitatea mea în calitate de primar, vicepreședinte al CALM, delegat CALRCE, în relațiile cu autoritățile statului, cu partenerii de dezvoltare – Delegația UE, ambasadele României, SUA, Franției, Poloniei și ale altor state, cu USAID, cu PNUD, Convenția Primarilor ș. a.
În calitate de primar, am studiat cu atenție problemele cu care se confruntă cetățenii, am identificat interesele lor, am participat la elaborarea diferitelor planuri și programe care ne-ar impuliona dezvoltarea.
În anul 2018, au fost organizate șapte ședințe ale Consiliului orășenesc, la care au fost înaintate 180 de proiecte de decizii, din aceastea fiind adoptate 148. Au fost emise 185 de dispozitii ale activitatii primarului pe chestiuni generale și 210 referitor la personalul scriptic. A fost pus în funcțiune Ghșeul unic.
Probleme majore:
– cod roșu de migrație (deficit de forță de muncă);
– industria locală avansează insuficient;
– schimbări climatice;
– sărăcie, venituri derizorii în bugetul orașului, în special, venituri proprii, politizarea excesivă a finanțării din fondurile naționale, din bugetul raional.
În anul 2018, în oraș au fos implementate cîteva proiecte investiționale cu parteneri externi, printre care: secția de producere a bricheților la întreprinderea municipală; revitalizarea urbană (terenul sportiv din Scuarul Copilăriei).
Acum suntem în câteva proiecte susținute de Convenția Primaruilor (iluminarea stradală), de Primarii pentru creștere economică, de IFAD (curățarea de nămol a iazului Japari), de Ambasada Franței (împreună cu comunele Ecaterinovca și Selemet – dezvoltarea turismului), de Fondul Solidaritate – Revitalizarea urbană (al doilea proiect).
Mai prost se prezintă situația cu proiectele finanțate din fondurile naționale. Astfel, suntem nevoiți să implementăm proiectele precum recultivarea poligonului pentru depozitarea deșeurilor solide și construcția poligonului temporar cu forțe proprii, construcția infrastructurii parcului industrial – tot cu forțe proprii. În ultimii ani, nici orașul, nici raionul Cimișlia nu primesc finanțări din Fondul Național de Dezvoltare Regională. Iar din Fondul Ecologic Național, în anul 2018 am primit doar 384 de mii de lei din cei 3 mln. 654 de mii de lei planificați și promiși. Noi am investit 643 de mii de lei cu intenția de a nu reține lucrările de construcție a saistemului de canalizare și a stației de pompare a apelor reziduale în zona dinspre Cenac.
Am depus eforturi pentru aprofundarea relațiilor de colaborare cu localitățile înrudite precum Hârlău, Huși, Vălenii de Munte, Câmpina (toate din România), cu cele din Polonia (Novgorod Bobrjansk și Rokicini), din Belarus (Vileika), am dezvoltat colaborări cu municipiile Cluj, Slobozia și Sighișoara, precum și cu alte localități din dreapta Prutului, în contextul Centenarului Unirii, cu speranța că vom primi și foloase materiale. S-a reușit doar obținerea unui ajutor de 20 de mii de le românești de la municipiul Câmpina și participarea apicultorilor noștri la târgul mierii din acelși oraș.
Am continuat eforturile pentru impulsionarea dezvoltării economiei orașului:
– s-a finalizat elaborarea și verificarea documentației de proiect pentru construcția Lacului de acumulare a apei din râul Cogîlnic „Iazul lui Iepure”, construcția pieței agroalimentare regionale;
– a fost deblocată dezvoltarea parcului industrial Cimișlia prin recultivarea poligonului vechi pentru depozitarea deșeurilor solide și susținerea construcției fabricii de procesare a laptelui de oi;
– în baza colaborării cu Zona Economică Liberă (ZEL) Bălți, Parlamentul a adoptat o lege prin care, pe o suprafață de 20 de hectare din parcul industrial, va fi o înființată o filială a acestei Zone Economice Libere.
– în anul 2018, am început realizarea proiectului Grădina botanică din Cimișlia.

Întreprinderea municipală „Servici Publice Cimișlia”
Numărul mediu scriptic al personalului întreprinderii pentru anul 2018 a fost de 79 de oameni, dintre care 9 – personal administrativ. Pe parcursul anului s-au angajat 43 de persoane si 20 și-au dat demisia. Numărul angajaților a crescut în legătură cu luarea la deservire a rețelelor care au aparținut anterior SRL „Făclia” și a pieței orășenești (s-a obținut câștig de cauză în instanțe de judecată).
Salariul mediu lunar al întreprinderii pentru anul 2018 a constituit 3800 de lei. Venitul intreprinderii a fost egal cu 8 mln. 965, 7 mii de lei.
Cheltuielile intreprinderii pentru 2018 au fost de 9 mln. 447,9 mii de lei (de fapt, cheltuelile au constituit 80 mln. 901 mii de lei, deoarece nu a fost decontată suma calculată a amortizației fondurilor fixe). Pentru remunerarea muncii s-au alocat 3 mln. 601,7 mii de lei.
În anul 2019, consiliul de administrare al întreprinderii urmează să verifice corectitudinea calculării datelor prezentate, starea colectării taxei de salubrizare de la populație și a plății de la agenții economici, argumentarea și oportunitatea cheltuelilor făcute, dar și să propună în caz de necesitate consiliului orășenesc modificarea taxei.

Crearea condițiilor pentru buna funcționare a pieței orășenești
1. Au fost construite șase mese pentru piața orășenească.
2. A fost deschis un WC public.
3. Au fost încheiate contracte de prestare a serviciului de evacuare a deșeurilor cu toți agenții economici de pe teritoriul pieței.
4. A fost efectuată inventarierea tuturor gheretelor, containerelor și meselor de pe teritoriul pieții.
5. Au fost parțial evacuate gheretele care nu funcționează de pe teritoriul pieții și care nu au încheiat contracte cu întreprinderea noastră.

Compartimentul comunicare
Cimișlia este al treilea an consecutiv în TOP-ul celor mai TRANSPARENTE localități din Republica Moldova. Potrivit clasamentului efectuat de IDIS „Viitorul”, cele mai bune exemple de respectare a accesului la informație în anul 2018, Primăria orașului Cimișlia a acumulat 97 de puncte și s-a situat pe locul doi.
În data de 11 decembrie 2018, au fost organizate audieri publice pe marginea a două proiecte de decizii: Cu privire la aprobarea bugetului orașului Cimișlia pentru anul 2019; Cu privire la vânzarea unui teren de pășune pentru construcția unei ferme de cai în scopul dezvoltării turismului ecvestru.
Pe parcursul anului 2018, au fost organizate o dezbatere publică, trei consultări publice și tot atâtea audieri publice.

Urbanism și arhitectură
Pe parcursul anului 2018 au fost eliberate 77 de certificate de urbanism, 40 de autorizatii de desființare, două autorizatii de schimbare a destinatiei. Au fost inregistrate 55 de procese verbale de recepție finală a construcțiilor
La 14 februarie 2018, a avut loc concursul cu privire la edificarea Monumentului eroilor care au luptat pentru neam și țară. Au fost obținute avizele necesare și drept rezultat, în luna aprilie curent a fost adoptată Hotărârea Guvernului cu privire la edificarea acestui monument.
În vara anului 2018, a avut loc prima ediție a taberei internaționale de creație a sculptorilor în orașul nostru. În urma acestui eveniment, în Scuarul Copilăriei au fost instalate cinci sculpturi din piatră, care au schimbat aspectul parcului și prezintă un punct de atracție pentru vizitatori.
Au continuat litigiile cu SRL Grand Oil, SRL Parstar, SRL Codru Ceban privind construcțiile neautorizate, acaparările de terenuri.

Reglementarea proprietății funciare
În decursul anului 2018, au fost atribuite în proprietate familiilor nou formate un număr cu mult mai mic de loturi de teren în comparație cu anii 2014-2016. Dacă în anii precedenți se atribuiau 60-70 de loturi, în anul 2018 s-au atribuit doar pentru nouă familii, și acestora fiindu-le alocate terenuri amplasate în vecinatate cu proprietățile rudelor acestora și cu suprafețe mai mici de 0,06 ha.
Rezerva de teren ramasă pentru atribuirea loturilor familiilor nou formate este de aproximativ 10 ha, însă nu este oportun a o repartiza, deoarece pe majoritatea terenurilor alocate în anii precedenți nu se construesc case, loturile sunt scoase la vânzare. Construcția sporadică a caselor îngreunează construcția infrastructurii edilitare, inclusiv a rețelelor electrice.

Situația demografică
Conform datelor statistice, numărul populației din orașul Cimișlia este stabil, în scădere ușoară, situația demografică denotă o tendință spre îmbătrânire.
În anul 2007, pe teritoriul administrat de primăria Cimișlia au fost 2368 de elevi, în anul 2014 – 1666 și în anul 2018 – 1596, adică se atestă o tendință de scădere a numărului elevilor în instituțiile de învățămînt.
În anul 2012, în orașul Cimișlia s-au născut 155 de copii, în anul 2018 – doar 144.
Populația orașului Cimișlia de până la 14 ani, după o perioadă lungă de scădere, în anii 2012-2018, a avut o mică creștere: de la 1577 pe 1 ianuarie 2012, la 1630 la pe ianuarie 2018. Una din cauzele creșterii numărului de copii este migrația familiilor tinere din sate la oraș.

În loc de concluzii
Orașul Cimișlia are toate premisele și trebue să joace un rol de pol de creștere în regiune. Dar pentru realizarea acestui rol urmează să depunem eforturi conjugate ale administrației orășenești cu administrația raionului, cu Consiliul de Dezvoltare Regională Sud, cu Parlamentul și Guvernul țării, cu mediul de afaceri, cu cetățenii și cu partenerii de dezvoltare.
În prezent, dezvoltarea orașului Cimișlia este frânată de mai mulți factori obiectivi și subiectivi, dar sper că vom avea puterea și înțelepciunea necesară pentru înlăturarea acestor lacune în interesul cetățenilor noștri..
În final, mulțumesc consilierilor orășenești, colectivului primăriei, partenerilor de dezvoltare, echipei de salubrizare și îngrigire a spațiilor verzi, colectivului Întreprinderii municipale „Servicii Publice Cimișlia”, colectivelor grădinițelor de copii, Casei de cultură, Bibliotecii, Stadionului și tuturor celor care și-au adus contribuția la dezvltarea vieții publice și private a cetățenilor din comunitățile ce fac parte din unitatea noastră administrativ-teritorială.
Gheorghe RĂILEANU, primarul orașului Cimișlia