Europa discută despre democrația locală și regională în Republica Moldova

În perioada 2-4 aprilie curent, am participat la cea de-a 36-a sesiune a Congresului Puterilor Locale și Regionale din cadrul Consiliului Europei (CALRCE), unde, pe lângă alte chestiuni importante, precum lupta cu corupția (nepotismul), monitorizarea alegerilor și a stării democrației locale în mai multe țări, a fost audiat un raport și adoptată o recomandare privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova”.

Acest Raport și Recomandarea sunt rezultatul mai multor vizite ale unui grup special în frunte cu actuala președintă a Comitetului de Monitorizare al CALRCE în Republica Moldova, dar și al audierilor stării democrației locale în Republica Moldova. Aceste probleme au fost abordate la ședințele Comitetului de Monitorizare: pe 27 iunie 2017, la Harkov, Ucraina; pe 28 iunie 2018, la Istanbul, Turcia; pe 7 februarie 2019, la Belgrad, Serbia; și la toate sesiunile CALRCE.
Raportul și Recomandarea au fost aprobate ținându-se cont de completările propuse de membri delegației Republicii Moldova, care se referă la mai multe poziții, inclusiv în partea constatatoare și în partea de recomandare, prin care Guvernului Republicii Moldova i se amintește și i se cere îndeplinirea angajamentelor asumate și recomandările ce se conțin în Strategia Națională de Descentralizare și în Foaia de parcurs pentru punerea în aplicare a recomandării 322 (2012), semnată de Congresul Consiliului Europei și de Guvernul Republicii Moldova (puse în aplicare doar într-o mică măsură, iar nivelul autonomiei locale pare să fie erodat de o tendință spre re-centralizare), precum și a Recomandărilor Congresului 179 (2005), 322 (2012) și 411 (2018) (nu au fost puse în aplicare pe deplin).
Documentul a fost adoptat cu vot unanim la 4 aprilie curent la ședința în plen a CALRCE, la care a participat și secretarul general al Cancelariei de Stat a Republicii Moldova, Adrian Ermurachi.
Documentul în cauză, după redactarea finală, va fi transmis Guvernului Republicii Moldova și va fi dat publicității. Acesta conține constatarea recentralizării, recomandă stabiliurea unui cadru juridic adecvat, revizuirea și clarificarea competențelor locale, fortificarea capacității manageriale și bugetare a colectivităților locale, restabilirea procesului de consultări și dialog, stabilirea unui echilibru între lupta cu corupția și exigențele democrației locale, stipulează că acuzațiile pripite și nefondate de infracțiuni aduse aleșilor locali nu trebue să perturbeze politicile locale, se cere excluderea tuturor formelor de presiuni asupora aleșilor locali (acum, și asupra populației).
CALRCE este o instituție a Consiliului Europei, responsabilă de consolidarea democrației locale și regionale în cele 47 de state membre. Format din două camere – Camera autorităților locale și Camera regiunilor – și trei comitete, Congresul reunește 648 de funcționari aleși, reprezentând mai mult de 200.000 de autorități locale și regionale.

Spicuiri din luări de cuvânt
Aduc în atenția cititorilor secvențe ale unor luări de cuvânt, inclusiv din discursul subsemnatului, în calitate de delegat.
Raportorul Gunn Marit Helgesen a vizitat Republica Moldova în perioada 12-15 iunie 2018: „Starea de lucruri în domeniul democrației locale s-a înrăutățit începând cu 2012 și tot de atunci situația generală în ceea ce privește democrația locală a început tot mai des să fie abordată în cadrul CALRCE, se acordă o atenție sporită multiplelor plângeri venite din partea aleșilor locali. În cazul lui Dorin Chirtoacă, vicepreședinte al CALRCE și primar de Chișinău, plasat în arest la domiciliu în mai 2017, CALRCE și-a exprimat îngrijorarea privind organizarea referendumului, lipsa unor prevederi legale clare de demitere a aleșilor locali. În cadrul celei de-a 36-a sesiuni a CALRCE, la fel ca și în 2016, au fost elaborate o serie de recomandări pentru Republica Moldova, ca urmare a monitorizării. Recomandările din 2016 sunt actuale și astăzi, unele lucruri s-au agravat, în domeniul salarizării, controlul excesiv din partea organelor statului asupra APL, nerespectarea prezumției de nevinovăție în privința aleșilor locali, dar și blocarea unor activități prin lipsa de finanțare, mulți aleși locali au fost nevoiți să-și schimbe apartenența politică pentru a putea să-și continue activitatea. Pledez pentru respectarea Cartei Europene a Autonomei Locale și restabilirea principiilor autonomei locale”.
Coraportorul Marc Cools a menționat că nu întotdeauna sunt clare atribuțiile autorităților locale și municipale, iar starea economică a țării și mai mult îngreunează activitatea APL, specificând că este necesar ca acest document important, Carta Europeană a Autonomiei Locale să fie respectată cu adevărat, nu formal. Domnia sa a scos în evidență și aspecte pozitive, cum ar fi negocierile cu reprezentanții Asociației APL din Republica Moldova. El a spus că este nevoie de dialog între toți actorii interesați, de recunoașterea rolului fiecăruia și de mai multă încredere din partea celor care fac parte din acest proces.
Președinta Congresului Autorităților locale din Republica Moldova, Tatiana Badan, primar al satului Selemet din raionul Cimișlia, a apreciat Recomandarea drept un document important pentru viitorul democrației locale din țara noastră. Totodată, ea a menționat că Republica Moldova nu a avut niciodată o delegație atât de puternică și prietenoasă, care s-a ghidat exclusiv de asigurarea democrației locale și a drepturilor autorităților locale din statul nostru.
Subsemnatul a mulțumit autorilor Raportului privind „Democrația locală și regională în Republica Moldova” pentru redarea obiectivă și echilibrată a realităților din țară și pentru aprecierea corectă dată starii democrației locale ca fiind deplorabilă. „Acest lucru, am mai declarat eu, a fost demonstrat și în cadrul alegerilor parlamentare care au avut loc recent. Scrutinul a demonstrat atitudinea adevărată a autorităților centrale față de autoritățile locale. Resursele administrative ale statului au fost utilizate la maximum, cinic, demonstrativ. Candidații Partidului Democrat din Moldova (PDM) în circumscripțiile uninominale au promis că, dacă vor fi aleși, vor face lucrări concrete pentru fiecare localitate, precum construcția a mici porțiuni de drum, trotuare, reparații la grădinițe, ignorând că aceste lucrări țin de competența autorităților publice locale.
Primarilor de orașe și de sate, dar și cetățenilor, li se spunea insistent că finanțarea acestor lucrări va avea loc doar în funcție de procentele acumulate în localitate de candidații partidului de guvernământ. Schemele folosite pentru menținerea puterii de către partidul de guvernământ, dar și de către partidul creat de primarul de Orhei, condamnat de prima instanță pentru furtul miliardului, în condițiile în care anchetarea și examinarea în instanță are loc suspicios de lent, s-au bazat pe coruperea masivă, dar și pe starea de demoralizare a populației sărăcite de la sate și a unor reprezentanți ai APL. Guvernarea a făcut tot posibilul ca cetățenii să creadă că ea nu va renunța la putere. În preajma alegerilor a fost întărită puterea PDM asupra Procuraturii, Centrului Național Anticorupție, Curții Constituționale, Consiliului Superior al Magistraturii, asupra altor instituții ale statului, care le pot asigura continuarea exercitării puterii și prioritatea în cadrul tratativelor privind constituirea unei majorități parlamentare”.
Dar eu am afirmat că rămân optimist, chiar dacă admit că în Republica Moldova ar putea să apară o criză politică și umanitară de durată.
XXX
Au fost date citirii mai multe propuneri ale delegației Republicii Moldova, inclusiv de a întroduce în document obligativitatea îndeplinirii Recomandărilor Congresului 179 (2005), 322 (2012) și 411 (2018), care, de fapt, au fost ignorate de Guvernul țării noastre.

Gheorghe RĂILEANU,
delegat CALRCE