Incluziunea copiilor cu dizabilități în sistemul educațional

Actualmente, în Republica Moldova este în plină desfășurare campania „Sensibilizarea societății referitor la incluziunea copiilor cu dizabilități în instituțiile școlare și cele preșcolare”, care a demarat la începutul lunii martie și va continua până la sfârșitul acestei luni.

În cadrul campaniei naționale consacrată minorilor cu nevoi speciale se organizează mese rotunde, activități informative, ședințe de lucru, adunări de părinți, se publică articole în presa locală și cea școlară, se fac donații în scopul procurării materialelor pentru centrele de resurse ale educației incluzive.
Despre aceste și alte lucruri am aflat de la Ion Delinschi, șeful Serviciului de asistență psihopedagogică din cadrul Direcției învățământ general Cimișlia.
„Personalul de profil al serviciului nostru, a declarat sursa citată, a fost aprobat în baza unei decizii a Consiliului raional în componența a 10 unități. Echipa de asistență psihopedagogică a depus și depune eforturi sporite în vederea realizării obiectivelor stabilite pentru anul 2019, obiective care rezultă din cerințele Codului Educației, din Strategia „Educația 2020”, ce se referă explicit la educația incluzivă și care stabilesc promovarea incluziunii copiilor drept prioritate educațională a sistemului de învățământ național”.
Ion Delinschi a precizat că accesul la educație al copiilor din raion este asigurat în 57 de instituții de învățământ, inclusiv în 37 de instituții preșcolare, în două școli primare-grădinițe, în 14 gimnazii și în patru licee. În vederea creării condițiilor pentru accesul copiilor din localitățile în care nu există instituții/servicii educaționale, a fost organizat transportul școlar pentru 782 de copii, dintre care 52 sunt cu cerințe educaționale speciale, ei fiind transportați în unități auto cu toți minorii la școlile arondate.
Șeful Serviciului de asistență psihopedagogică din raionul Cimișlia ne-a mai comunicat că, numai pe parcursul anului precedent, specialiștii pe care îi conduce au pregătit și au desfășurat, cu cadrele didactice de sprijin, cu președinții comisiilor multidisciplinare intrașcolare și cu alte persoane interesate, cinci seminare, 23 de ateliere de lucru, opt ședințe și mese rotunde.
În 18 instituții educaționale din raion au existat comisii multidisciplinare intrașcolare, în care au activat 22 de cadre didactice de sprijin. Bugetul educației incluzive a constituit, pentru anul trecut, un milion 200 de mii de lei. Acesta a fost orientat nu numai spre salarizarea specialiștilor, ci și pentru crearea și îmbunătățirea bazei materiale a centrelor de resurse ale educației incluzive: a fost procurată literatură metodică, materiale didactice, manuale pentru lucrul cu minorii și alte materiale necesare.
Două centre de resurse ale educației incluzive (de la Liceul internat sportiv din comuna Lipoveni și de la Gimnaziul din comuna Gradiște) au fost renovate, punându-se la dispoziție spații pentru activitățile psihologului, logopedului și kinetoterapeutului. Aceasta s-a întâmplat în urma implementării cu succes în cele două localități a proiectului „Integrarea copiilor cu dizabilități în școlile generale”.
Potrivit lui Ion Delinschi, pe parcursul perioadei de referință, echipa Serviciului de asistență psihopedagogică a efectuat 128 de vizite în instituțiile educaționale din raionul Cimișlia, în cadrul cărora au fost evaluați și reevaluați 199 de copii cu cerințe educaționale speciale de vârstă școlară și preșcolară obligatorie.
Ca urmare a acestor vizite, au fost elaborate și perfectate 192 de rapoarte de evaluare complexă și reevaluare a copiilor cu dizabilități. Din 32 de absolvenți ai ciclului gimnazial candidați pentru susținerea examenelor în baza planului educațional individualizat, 18 au beneficiat de certificate de modelul ACG-PI. Tot atâția adolescenți și-au continuat studiile în școli profesionale. 12 copii cu cerințe educaționale speciale au trecut de la curriculum modificat la cel general.
Din cele relatate mai sus, a concluzionat interlocutorul nostru, se poate considera că activitatea Serviciului de asistență psihopedagogică din cadrul Direcției învățământ general Cimișlia are un impact pozitiv asupra progreselor înregistrate de copiii cu cerințe educaționale speciale din raion.

Ion CIUMEICĂ