Ora bilanțului pentru consilierii raionului Cantemir

Ședința ordinară a Consiliului Raional Cantemir (CRC) de la sfârșitul lunii martie anul curent, comunică pagina electronică a acestuia, a fost una deosebită. În cadrul acesteia au fost examinate mai multe chestiuni: activitatea președintelui raionului și a subdiviziunilor CRC din anul trecut și sarcinile pentru 2019; raportul privind executarea bugetului raional conform rezultatelor din 2018; alocarea mijloacelor financiare din fondul de rezervă al Consiliului raional; modificarea și completarea propriei decizii nr. 09/04-XXVI din 06.12.2018 cu privire la aprobarea bugetului local de nivelul II în lectura a doua pentru anul de față; reorganizarea unor instituții de învățământ din raion cu începere de la 1 septembrie 2019 etc.

Dat fiind faptul că chestiunile de pe ordinea de zi au fost examinate minuțios de către comisiile consultative de specialitate, în ședința Consiliului raional s-a procedat, în fond, doar la luări de cuvânt, întrebări și răspunsuri, precizări, s-au discutat unele momente de procedură.
În raportul său, președintele raionului, Andrei Ciobanu, a punctat unele realizări obținute în 2018, cum ar fi: valorificarea a circa 54 de milioane de lei pentru implementarea în localitățile raionului a Programului guvernamental „Drumuri bune pentru Moldova”; demararea lucrărilor de reabilitare a blocului de locuințe de pe str. Trandafirilor din orașul Cantemir, unde au fost deja valorificate circa 1 mln. de lei, cu finanțare din partea Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei și contribuția Consiliului raional; executarea unui volum mare de lucru – cu suportul financiar al Consiliului județean Vaslui și cu aportul Consiliului raional – la renovarea drumului de acces spre Cimitirul de Onoare al Eroilor Români din preajma satului Stoianovca, ce va fi dat în folosință în anul curent; valorificarea a circa 1,5 mln. de lei la construcția Remizei de pompieri-salvatori din centrul raional, acest proiect fiind susținut de către Ambasada SUA cu alocații ale Consiliului raional (în 2019, tot aici, va fi implementat și proiectul SMURD); sunt pe ultima sută de metri lucrările de renovare a clădirii Spitalului raional, unde, pe lângă cele 7 mln. de lei în 2018, vor mai fi valorificate încă 3 mln.
Alte obiective de importanță majoră au fost: edificarea clădirii Oficiului medicilor de familie în comuna Pleșeni, unde a fost o contribuție de circa 1,2 mln. de lei din bugetul raional; finalizarea lucrărilor de reparație capitală a Gimnaziului de la Gotești, pentru care au fost însușite cca 7 mln. de lei; finalizarea lucrărilor de reparație și renovare la Gimnaziul din Baimaclia ș. a.
Desigur, a menționat raportorul, obiectivele schițate pentru anul curent sunt la fel de voluminoase și importante. Este vorba de finalizarea tuturor proiectelor începute și de atragerea de noi investiții; realizarea proiectului de reprofilare a podului feroviar Cantemir–Fălciu; implementarea proiectului de construcție a unei performante baze sportive în centrul raional; continuarea Programului „Drumuri bune pentru Moldova”, monitorizarea lucrărilor de reparație și întreținere a drumurilor locale conform Listei drumurilor, aprobată de Consiliul raional ș. a.
În decizia adoptată au fost puse sarcini concrete în fața președintelui raionului, fiecărei subdiviziuni a Consiliului raional pentru anul în curs de dezvoltare. S-a stabilit că la fiecare ședință ordinară a CRC va fi examinată informația despre executarea deciziilor cu termen de control; vicepreședinții raionului, secretarul Consiliului raional, conducătorii subdiviziunilor, aparatul președintelui raionului vor acorda o atenție sporită bunei organizări și desfășurări a activităților și acțiunilor planificate.

Ion CIUMEICĂ