Bibliotecarul modern, un om instruit, cu competențe mediatice într-o lume digitală

În perioada 18-20 martie curent, un grup de 16 angajați ai unor biblioteci publice și universitare, selectaţi în baza unui concurs, au participat la cursul de formare de formatori în Educația Mediatică, organizat de IREX Europa. IREX Europa este o organizație nonguvernamentală care își propune să îmbunătățească educația, să consolideze presa independentă, să reducă conflictele și să sprijine democrația și drepturile omului.

La această instruire au interacţionat bibliotecari din mai multor localități ale Republicii Moldova: Chișinău, Bălți, Edineț, Dubăsari, Briceni, Dondușeni, Ialoveni, Cantemir, Drochia, Căușeni şi Leova.

Natalia Grîu, expert media, care a fost formator, i-a inițiat pe cursanți în mai multe noțiuni privind educația mediatică, îndrumându-i să gândească critic atunci când analizează informația, indiferent că aceasta vine din spațiul on-line sau din alte surse media.

„Cursul de educație mediatică este centrat pe formarea gândirii critice a oricărui consumator. Am avut o plăcere enormă să lucrez cu bibliotecari care, în calitatea lor de lideri și de formatori de opinie, trebuie să demonstreze această competență mediatică. Mai mult ca atât, ei au capacitatea de a disemina și de a contribui la formarea gândirii critice a comunității”, a relevat Natalia Grîu.

Bibliotecarii au avut posibilitatea să descopere noţiuni cum ar fi: structura știrii, modalităţi de evaluare a știrii, neticheta, interviul, articolul, recunoașterea părtinirii și a propagandei, imaginea trucată ca formă de manipulare, Cyberbullying, grooming-ul, cine sunt trollii, ce este sexting-ul, hărțuirea on-line sau etica jurnalistică etc.

În afară de noţiunile noi şi foarte captivante, bibliotecarii au cunoscut diverse jocuri de energizare şi tehnici de evaluare, cum ar fi tehnica mâna oarbă, jocul de rol, CUB-ul, diagrama Wenn, tehnica Super Bingo, jocul „În Oglindă” etc. Training-ul Educația Mediatică pentru formatori a fost unul util și interesant, bibliotecarii şi-au dezvoltat abilitățile de analiză și gândire critică vis-à-vis de mesajele media, capacitatea de a discerne între o informație veridică sau falsă (fake news).

Următoarea etapă a cursului presupune organizarea mai multor instruiri, unde se vor transmite cunoștințele acumulate membrilor comunității din unde vin. Deoarece tehnologiile noi permit tuturor să fie atât consumatori, cât şi producători de informaţii, rolul bibliotecarului devine şi mai important.

Bibliotecarii cu competențe media vor putea ghida şi orienta utilizatorii pentru a se conecta la cele mai bune surse, să ofere răspunsuri bine gândite la întrebările adresate, vor dezvolta abilitatea utilizatorilor de a citi conținutul media cu un ochi critic, de a se informa din mai multe surse, de a depista știrile false, manipulatoare. Deci, cultura mediatică este o parte componentă a culturii general-umane.