Elveția și UE aduc apă în 11 localități din raionul Cahul și în Vulcănești

Specialiștii în implementarea și monitorizarea proiectelor din cadrul Agenției de Dezvoltare Regională (ADR) Sud și consultantul regional al Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) au efectuat recent o vizită, în cadrul căreia au verificat evoluția lucrărilor în cadrul unui proiect de dezvoltare regională. Acesta prevede extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă în 11 localități ale raionului Cahul (clusterul D) și în orașul Vulcănești, minimalizarea riscurilor sanitare în zonă, furnizarea apei potabile conform standardelor naționale și directivei privind apa potabilă.

Potrivit unui comunicat de presă, este vorba de proiectul „Construcția apeductului magistral Cahul–Lebedenco–Pelinei–Găvănoasa–Vulcănești–Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare în comunele Lebedenco, Pelinei, Găvănoasa. Etapa I”, implementat de ADR Sud în comun cu GIZ, în raionul Cahul, cu suportul financiar al Guvernului Elveției și cu contribuția comunităților beneficiare.
În contextul vizitei de monitorizare a avut loc, de asemenea, o ședință lărgită, la care au participat reprezentanții Consiliului Raional Cahul și ai Întreprinderii „Apă–Canal Cahul”, antreprenorul general, managerul de proiect și responsabilul tehnic, în cadrul căreia a fost evaluat mersul implementării proiectului.
A fost consemnat că, la prima etapă, se execută, conform graficului, lucrări de construcție a 11,074 km de apeduct magistral, de la Cahul până în comuna Lebedenco, și a 25 km de rețea de distribuire a apei potabile în satele Hutulu, Ursoaia și Lebedenco, urmând a fi realizate în timpul apropiat 884 de branșări ale gospodăriilor individuale, instituțiilor publice și agenților economici la apeductul nou construit.
Ținem să precizăm că, în data de 24 septembrie 2018, Agenția de Dezvoltare Regională Sud (autoritatea contractantă), Consiliul Raional Cahul (beneficiar) și SRL „Polimer Gaz Conducte” au semnat un contract de antrepriză în valoare de peste 27 mln. de lei în vederea executării lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul–Lebedenco–Pelinei–Găvănoasa–Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza.
De asemenea, la 26 decembrie 2018, Agenția de Dezvoltare Regională Sud, Consiliul Raional Cahul, Primăria comunei Lebedenco și Consorțiul condus de către SRL „Polimer Gaz Conducte” au semnat un nou contract, în valoare de aproape 20,5 milioane de lei, de achiziționare a lucrărilor de construcție a rețelelor interioare de apeduct pentru localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia, din care urmează să beneficieze de acces la sursa de apă potabilă de calitate circa 2665 de locuitori.
La faza de construcție a rețelelor interioare de apeduct pentru localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia, Primăria comunei Lebedenco s-a angajat să participe și ea cu o contribuție proprie de 1 milion 768 de mii de lei la implementarea acestui proiect investițional.
Antreprenorul „POLIMER GAZ CONSTRUCȚII” SRL planifică estimativ finalizarea lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul–Lebedenco– Pelinei–Găvănoasa–Vulcănești–Alexandru Ioan Cuza (Etapa I) până la finele lunii aprilie a acestui an – începutul lunii mai 2019, rețelele interioare de apeduct pentru localitățile Lebedenco, Hutulu și Ursoaia urmând a fi executate până la finele lunii iunie a.c.

Proiectul „Construcția apeductului magistral Cahul–Lebedenco– Pelinei–Găvănoasa –Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și a rețelelor interioare ale satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca” este finanțat de Uniunea Europeană în cooperare cu proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova”, care este implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Ion CIUMEICĂ