Consiliul Raional Cantemir a votat unele decizii într-o ședință extraordinară

În data de 7 februarie curent, Consiliul Raional Cantemir s-a convocat într-o ședință extraordinară, la care au fost examinate mai multe chestiuni de importanță vitală pentru populația din această unitate teritorial-administrativă.

După cum am fost informați de către Ion Domenco, specialist pentru relațiile cu publicul la instituția respectivă, Consiliul Raional Cantemir a operat modificări și completări la propria decizie nr.08/07-XXVI din 07.12.2017 „Cu privire la participarea în cadrul Proiectului Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1756 (2011) de Construcție a Locuințelor pentru Păturile Vulnerabile, Faza a doua”.
Astfel, prin modificarea punctului 2 al acestei decizii, Consiliul Raional Cantemir s-a angajat să asigure partea de cofinanţare, asumându-şi responsabilitatea pentru aportul calculat la suma de 2 mln. 479,2 mii de lei (fără TVA), echivalentul a 121.767 de euro (42,6 la sută din costul total al lucrărilor).
În punctul 3 al aceleiași decizii, sintagma „suma de 94.214 euro” a fost substituită cu sintagma „suma de 164.214 euro”, aceasta însemnând că lucrările de finisare a apartamentelor deteriorate în urma deflagrației de pe strada Trandafirilor din orașul Cantemir vor avea suportul material necesar.
De asemenea, consilierii au aprobat alocarea din fondul de rezervă al Consiliului raional a sumei de 20 de mii de lei pentru acordarea ajutorului financiar participanților la războiul de la Nistru și participanților la războiul din Afganistan, care sunt persoane social vulnerabile și cu grad de invaliditate.
De asemenea, 10 mii de lei au fost alocate pentru desfășurarea activităților prilejuite de Ziua comemorării celor căzuți în războiul din Afganistan.
O altă decizie importantă adoptată unanim a fost cea cu privire la aderarea Consiliului Raional Cantemir la Asociația „Euroregiunea Siret–Prut–Nistru”, care deschide posibilități reale de colaborare transfrontalieră avantajoasă cu unități teritorial-administrative din România.
Unul din obiectivele principale în acest sens este reprofilarea podului feroviar care face legătură între orașul Cantemir și comuna Fălciu, județul Vaslui, România.
Amintim că raionul Cantemir este parte și a Euroregiunii „Dunărea de Jos”, alături de raionul Cahul din Republica Moldova, de județele Galați, Brăila și Tulcea (toate din România), de orașul Odesa, de raioanele Ismail și Reni, toate din Ucraina.

Ion CIUMEICĂ