Asistență din partea Germaniei pentru SA „Apă–Canal Cahul”

La 31 ianuarie 2019, în incinta Societății pe Acțiuni „Apă–Canal Cahul”, a avut loc o întrunire a experților naționali cu reprezentanții Agenției de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ), cu membrii consiliului de administrație al societății și cu specialiștii din cadrul acestei întreprinderi.

După cum specifică pagina electronica a Consiliului Raional Cahul, scopul ședinței l-a constituit bilanțul rezultatelor privind acordarea asistenței de specialitate în domeniile: Planificare Strategică, Dezvoltare Instituțională și Managementul Resurselor Umane.

Pe parcursul întâlnirii, experții au prezentat analiza diagnostic a întreprinderii pe direcțiile menționate, au fost evaluați principalii indicatori de performanță, au fost identificate impedimentele în organizarea activității societății. În context, experții au venit cu un șir de recomandări pentru rezolvarea problemelor constatate.

Gheorghe Ghețivu, directorul SA „Apă–Canal Cahul”, a menționat importanța asistenței de specialitate primită de la Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei, această asistență având o contribuție substanțială în aprofundarea cunoștințelor membrilor consiliului de administrație al societății și ale personalului în planificarea strategică, dezvoltarea instituțională, managementul întreprinderii etc.

Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova, precum Uniunea Europeană, Guvernul Germaniei, Guvernul Elveției, Guvernul României și alte state ale UE,  care oferă finanțare pentru sporirea ratei de acces a populației la servicii de aprovizionare cu apă și de canalizare, dar și pentru eficientizarea managementului acestui sector, pun un accent deosebit pe consolidarea capacităților operatorului de servicii, pentru ca acesta să devină un prestator sustenabil și eficient pentru întreg raionul Cahul.

În scopul  atingerii  obiectivului  propus, GIZ va continua să acorde asistență prestatorului de servicii și în alte direcții.

Această activitate este realizată în cadrul proiectul „Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova”, implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei în parteneriat cu Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului și sprijinit financiar de Uniunea Europeană, Ministerul German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare, Guvernul Suediei, Guvernul României și Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare.

Ion CIUMEICĂ