La Căușeni, au fost discutate actele normative din domeniul funciar

Politicile Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) din Republica Moldova, dar și actele normative în domeniul funciar au fost discutate, la sfârșitul săptămânii trecute, la Căușeni, la o ședință comună cu participarea reprezentanților autorităților publice locale, inginerilor cadastrali, producătorilor agricoli, dar și a deținătorilor de terenuri.

La ședință, informează portalul provincial.md, au mai fost prezenți angajați ai Direcției agricultură și alimentație din cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă, ai primăriilor, precum și alte persoane interesate din acest raion.

Subiectele seminarului au fost prezentate de specialiștii Serviciului politici în domeniul fondului funciar și îmbunătățirii funciare din cadrul MADRM și reprezentanții Agenției Relații Funciare și Cadastru, precum și ai Agenției „Apele Moldovei”.

Informațiile prezentate au fost axate primordial pe actele normative ce țin de folosirea apelor la irigarea terenurilor agricole din lacuri/iazuri, de condițiile și procedurile de realizare a activităților de îmbunătățiri funciare, de protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor.

S-a vorbit, de asemenea, despre metode, principii și acțiuni de consolidare a terenurilor agricole și de aplicare a măsurilor de îmbunătățiri funciare.

Asistența a fost informată vizavi de modificările care au fost incluse în legislația în vigoare, ce ține de arenda terenurilor agricole și anume, că la 1 martie 2019 se abrogă Legea nr. 198/2003 cu privire la arenda în agricultură și, prin urmare, domeniul dat va fi reglementat de Codului civil nr. 1107/2002.

Totodată, s-a discutat despre prevederile Hotărârii Guvernului (nr.977/2016) cu privire la aprobarea Regulamentului-tip de exploatare a lacurilor de acumulare/iazurilor, precum și despre situația producătorilor agricoli în contextul eliminării impedimentelor la irigarea terenurilor agricole, despre obținerea autorizației de mediu pentru folosirea apei și problemele autorităților publice locale privind modalitățile  de arendă a terenurilor agricole.

Sursa citată precizează că responsabilii pe domeniul funciar din cadrul Ministerului  Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului vor organiza și în continuare seminare zonale în scopul familiarizării specialiștilor din teritoriu cu privire la actele normative în domeniul funciar și îmbunătățirilor funciare.

Ion  CIUMEICĂ