Atenție: dezbateri electorale la Ștefan Vodă și la Leova

Redacția Publicației “Gazeta de Sud” va organiza, în perioada 25 ianuarie-24 februarie curent, opt runde de dezbateri electorale consacrate alegerilor parlamentare 2019.

Dezbaterile electorale vor fi realizate în circurscripțiile uninominale nr. 36 din orașul Ștefan Vodă și nr. 41 din orașul Leova.
Ele se vor constitui din câte patru runde în fiecare din cele două circumscripții uninominale, în baza unui regulament elaborat de către redacția noastră și vor decurge în conformitate cu prevederile legislației naționale în vigoare, ale Codului Electoral și ale Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1992 din 21 decembrie 2018.
La organizarea dezbaterilor electorale va fi asigurată respectarea principiilor echilibrului, imparţialităţii, responsabilităţii şi pluralismului de opinii în cadrul luărilor de cuvânt ale concurenţilor electorali.
La dezbaterile electorale vor fi invitați să participe concurenții electorali înregistrați în modul prevăzut de lege sau reprezentanţii acestora, dar nu mai mult de patru – cinci persoane în cadrul unei runde de discuții. Tematica dezbaterilor electorale este stabilită de către redacție şi se anunţă odată cu invitarea la dezbateri, cu cel puțin 24 de ore până la începerea acestora.
Procedura de stabilire a ordinii în care sunt invitaţi participanţii la dezbateri, precum şi gruparea acestora sunt stabilite de către redacție, cu respectarea egalităţii de şanse pentru fiecare participant, precum şi a principiilor transparenţei şi imparţialităţii.
Refuzul de a participa ori absenţa unui sau mai multor candidaţi ori a reprezentanţi- lor acestora la dezbateri se face publică şi nu constituie temei pentru anularea sau suspendarea emisiunii. În cazul absenţei unui sau mai multor concurenţi electorali, timpul rezervat lor nu se recuperează. În cazul în care candidatul la alegeri sau reprezentantul acestuia vine cu întârziere la emisiune, el poate participa la dezbateri, însă fără compensarea timpului neutilizat ca urmare a întârzierii.
Regulile și scenariul de desfăşurare a dezbaterilor electiorale vor fi aduse la cunoştinţa concurenţilor electorali odată cu expedierea invitațiilor de participare şi la începutul discuțiilor propriu-zise.
Dezbaterile electorale vor fi înregistrate și difuzate pe site-ul redacției, fără a interveni la montare în coloana sonoră.
De asemenea, noi vom pregăti câte un rezumat al fiecărea din cele opt runde de dezbateri electorale pe care îl vom publica în paginile “Gazetei de Sud”.
Așteptăm întrebări pentru concurenții electorali
Atenție! Redacția dorește să organizeze, în fiecare săptămână de până la alegeri câte două runde de dezbateri electorale (una până la amiază și alta după amiază) în următoarele zile de miercuri: 30 ianuarie — la Ștefan Vodă, 6 februarie — la Leova, 13 februarie — la Ștefan Vodă, 20 februarie — la Leova. Dar acest grafic urmează să-l coordonăm și cu participanții la dezbateri.
În scopul asigurării unei transparențe cât mai largi a acestor dezbateri electorale, rugăm cititorii să ne expedieze întrebări concurenților electorali la poșta electronică ciumeica@mail.ru, la telefonul mobil 069189732 sau la telefonul fix 0241 22599. Aceste întrebări ale Dumneavoastră vor fi adresate participanților la dezbaterile electorale cu rugămintea de a răspunde la ele.

Acest articol este publicat în cadrul proiectului “Campanie de informare și educație electorală în regiuni privind alegeriule parlamentare 2018”, implementat de Asociația Presei Independente (API) și finanțat de Programul Mass-Media al Fundației Soros-Moldova. Opiniile exprimate în material țin de responsabilitatea autorului și pot să nu coincidă cu poziția Fundației.

Ion CIUMEICĂ