Nouă chestiuni examinate într-o ședință extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia

Ultima ședință a Consiliului Raional Cimișlia (CRC) din anul precedent a fost una  extraordinară și s-a desfășurat în data de 28 decembrie, având inclusă în ordinea de zi nouă chestiuni.

Prima s-a referit la aprobarea statului de personal al Instituției medico-sanitare publice „Spitalul raional Cimișlia”  pentru anul curent.

După cum se menționează în nota informativă la proiectul deciziei pe marginea chestiunii în cauză, aici vor exista  în total 283,25 unități, inclusiv patru funcții de conducere, 60,5 unități de medici, 111,25 – de personal  medical mediu, 68,5 – de  personal medical  inferior și 39 alți lucrători.

În comparație cu 2018,în anul curent, statul de personal este mai mic cu 15,25 unități. Potrivit Marianei Florea, directoarea Spitalului raional Cimișlia, optimizarea s-a produs ținându-se cont de volumul estimativ de servicii prestate conform ofertei prezentate de Casa Națională de Asigurări în Medicină, în funcție de numărul de cazuri real îndeplinite și de numărul de paturi necesare în acest scop.

S-a decis casarea unor bunuri uzate ale Consiliului Raional Cimișlia, raportate la mijloace fixe, și transmiterea în gestiune economică de la bilanțul CRC la bilanțul Secției raionale cultură, tineret și sport, fără drept de înstrăinare, a diferitelor bunuri, în valoare totală de 110.471 de lei.

Consilierii au aprobat următoarele chestiuni: programarea concediilor de odihnă anuale pentru persoanele care dețin funcții de demnitate publică din cadrul Aparatului președintelui raionului; redacția nouă a statutului Întreprinderii municipale „Biroul de proiectări, prospecțiuni și servicii Cimișlia”; modificarea statutului Întreprinderii municipale „Servcom Cimișlia”; distribuirea surselor din Fondul de rezervă alocate prin dispozițiile președintelui raionului cetățenilor Maria Găină, Margareta Câscă, Andrei Bodiștean și Vladimir Leșanu, în legătură cu starea materială grea.

Asistenței i-a fost prezentat Andrei Tomescu, noul șef adjunct al Oficiului teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, cu sediul în orașul Cimișlia.

Participanții la ședința extraordinară a Consiliului Raional Cimișlia au fost felicitați cu ocazia sărbătorilor de iarnă de un șir de urători și colindători din diverse colective de artiști amatori.

Ion  CIUMEICĂ