Asistenții personali analizează munca efectuată în acest an

La mijlocul lui decembrie curent, s-a desfășurat ședința echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului „Asistență personală” al Direcției asistență socială și protecția familiei a Consiliului Raional Ștefan Vodă.

După cum a comunicat Angela Țurcan, șefa acestui serviciu, pe ordinea de zi a ședinței au figurat două chestiuni: cu privire la examinarea dosarelor solicitanţilor de  asistență personală și bilanțul echipei multidisciplinare în anul de față.

Cu părere de rău, a precizat sursa citată,disponibilă era numai o unitate de asistent personal, pe când în lista de așteptare sunt înregistrate 56 de dosare depuse de solicitanți din diferite localități ale raionului Ștefan Vodă. Membrii comisiei multidisciplinare au examinat minuțios toate dosarele depuse. S-a luat în considerație aspectul social al familiilor din care fac parte solicitanții, condițiile de trai, componența familiilor, situația lor economică și nivelul capacității funcționale a solicitanților. După numeroase discuții contradictorii, a fost selectat beneficiarul din satul Răscăieți.

Cât privește cea de a doua problemă, s-a specificat că, pe parcursul anului curent, echipa multidisciplinară din cadrul Serviciului „Asistența personală” a organizat și desfășurat șase ședințe, la care s-au discutat și analizat 78 de dosare ale solicitanților.

Au fost admise 13 persoane cu grad sever de dizabilitate care au întrunit criteriile de eligibilitate, dintre care șase copii și șapte persoane adulte. Din diferite motive  (deces, refuz, schimbarea locului de trai), șapte cazuri au fost închise.

În scopul evaluării eligibilității și a necesităților solicitanților de asistență personală, membrii echipei multidisciplinare au efectuat opt descinderi în teritoriu la 21 de persoane cu dizabilități severe din localitățile Palanca, Crocmaz, Olănești, Răscăieți, Talmaza, Slobozia, Ștefănești și Volintiri.

„Astfel, a declarat Angela Țurcan, putem concluziona că, pe parcursul anului 2018, activitatea echipei multidisciplinare din cadrul Serviciului „Asistență personală” a fost una satisfăcătoare, fiind respectate prevederile actelor normative în vigoare”.

Ion CIUMEICĂ