Chestiuni importante examinate la sfârșit de an

Agenda ședinței ordinare a Consiliului Raional Cimișlia (CRC) din această lună a cuprins 17 chestiuni, dintre care aproape jumătate s-au referit la domeniul financiar.

După cum v-am informat în numărul trecut al publicației noastre, Consiliul Raional Cimișlia a adoptat, cu unanimitate de voturi, în două lecturi, bugetul acestei unități teritorial-administrative pentru anul viitor. Astăzi vă relatăm despre alte probleme, inclusiv de ordin financiar, examinate la ședința recentă.
Consilierii au ascultat și au luat act de raportul Olgăi Gorban, șefa Direcției finanțe din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, privind executarea bugetului raional pe nouă luni ale anului curent.
Spre exemplu, capitolul venituri al acestuia a constituit, în perioada respectivă, 85 de milioane 917,24 mii de lei sau 68,1 la sută din suma prevăzută.
Cheltuielile, până la 1 octombrie 2018, s-au cifrat la 83 de milioane 432,71 mii de lei ori 64,5 procente față de cifra stabilită.
De la bugetul de stat, raionului Cimișlia i-au fost transferate, în primele trei trimestre ale anului de față, 75 de milioane 195,28 mii de lei, ceea ce alcătuiește 66,4% din nivelul planificat.
Printre deciziile adoptate s-a numărat și cea cu privire la modificarea bugetului raional pentru anul care se încheie. Astfel, s-a aprobat majorarea capitolului venituri și a celui de cheltuieli cu 40,7 mii de lei, inclusiv: 15,8 mii de lei sunt mijloace financiare acordate de Fondul de Eficiență Energetică, pentru schimbarea ferestrelor; 10,9 mii de lei – donații interne acordate Gimnaziului–Grădiniță „Liuba Dimitriu” din satul Ciucur-Mingir, pentru alimentarea elevilor din clasele V-IX; 14 mii de lei – transferuri curente primite de la Primăria comunei Gradiște, acordate Gimnaziului din localitate pentru alimentarea elevilor din familii socialmente vulnerabile.
De asemenea, s-a aprobat alocarea mijloacelor din transferul cu destinație specială nedistribuit, în mărime de 44,6 mii de lei, Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din orașul Cimișlia, pentru alimentarea copiilor, în legătură cu majorarea numărului de elevi începând cu 1 septembrie 2018.
Consiliul raional a aprobat distribuirea mijloacelor din Fondul de rezervă alocate prin dispozițiile președintelui raionului Cimișlia, în baza cărora au fost acordate ajutoare materiale în valoare de câte 3-5 mii de lei Asociației obștești „CimProSper” și la opt persoane.
În temeiul unei alte decizii adoptate de Consiliul Raional Cimișlia, cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raională, au fost alocate: 60 de mii de lei – Liceului internat sportiv din comuna Lipoveni, pentru procurarea a opt calculatoare; 34,608 mii de lei – Liceului Teoretic „Ion Creangă” din centrul raional, pentru amenajarea teritoriului (instalarea gardului); 30,619 mii de lei – diferitelor instituții de învățământ, pentru compensarea cheltuielilor de transportare a cadrelor didactice pe lunile octombrie-decembrie 2018; 20 de mii de lei – Liceului Teoretic „Ion Creangă” din orașul Cimișlia, pentru întreținerea mijloacelor de transport.
La ședință au fost examinate și o serie de chestiuni de ordin social. De pildă, s-a adoptat hotărârea de a reorganiza, prin transformare, Instituția publică „Școala primară–Grădiniță Mereni” în „Grădinița Mereni”, cu începere de la 1 ianuarie 2019.
De asemenea, s-a decis de a transmite Direcției asistență socială și protecție a familiei, în gestiune economică temporară, încăperile de la etajul doi, cu suprafața de 192,44 metri pătrați, din clădirea aflată în orașul Cimișlia, strada Constantin Stamati nr. 4. Aceste încăperi urmează a fi utilizate pentru organizarea și funcționarea Centrului de plasament temporar pentru persoane aflate în situații de risc. Direcția asistență socială și protecție a familiei va suporta toate cheltuielile legate de întreținerea și buna funcționare a acestor spații, inclusiv a instalațiilor inginerești, va achita din mijloacele bugetare proprii costurile serviciilor comunale, ale resurselor energetice și reparațiilor curente.
În scopul dezvoltării serviciului social „Asistență personală”, Consiliul Raional Cimișlia a aprobat majorarea, cu șase unități, a numărului de angajați în această structură. Funcționarii în cauză vor fi primiți la lucru cu contract individual de muncă pe termen determinat.
La ședință au fost propuse Comisiei Electorale Centrale două candidaturi pentru a fi confirmate în calitate de membri ai Consiliului electoral de circumscripție Cimișlia pentru desfășurarea alegerilor parlamentare din 24 februarie 2019.
Alte două candidaturi au fost propuse Comisiei Electorale Centrale pentru a fi incluse în Registrul funcționarilor electorali.

Ion CIUMEICĂ