Raionul Cimișlia are buget pentru anul viitor

Lucrul în cauză s-a produs grație faptului că proiectul bugetului raional pentru 2019 a fost examinat în mod detaliat la întrunirile din ajun ale celor trei comisii consultative de specialitate ale Consiliului Raional Cimișlia, care au propus o serie de amendamente la document ca, într-un final, să-l avizeze pozitiv și să-l recomande spre aprobare Consiliului Raional.
După cum a relatat Olga Gorban, șefa Direcției finanțe a Consiliului Raional Cimișlia, care a prezentat raportul pe marginea acestei chestiuni, bugetul pentru anul viitor va fi unul fără deficit, constituind, atât la partea de venituri, cât și la cea de cheltuieli, 130 de milioane 509,9 mii de lei.
Potrivit sursei citate, această cifră este mai mare cu 9 milioane 318,4 mii de lei comparativ cu bugetul prevăzut pentru anul curent.

Sursele de acumulare a veniturilor
Veniturile, în cea mai mare parte, vor fi constituite din transferurile primite de la bugetul de stat pentru bugetul local de nivelul al doilea, această sumă depășind 120 de milioane de lei.
În afară de aceasta, s-a planificat ca de la impozitul pe venitul persoanelor fizice să se adune 5 milioane 356,6 mii de lei. Cifra în cauză se va forma din 25 la sută din volumul total al impozitului pe venit colectat de la persoanele fizice de pe teritoriul raionului Cimișlia, care, în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice nr. 397 din 16 octombrie 2003 (art. 5), sunt defalcate în bugetul raional. Apropo, suma de 5 milioane 356,6 mii de lei este mai mare cu 867,4 mii de lei față de cea înregistrată în bugetul anului care se încheie.
De la încasările de prestare a serviciilor cu plată în 2019, bugetul raional Cimișlia va beneficia de încă un milion 502,6 mii de lei, de la achitarea plății pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public – de alte 742,3 mii de lei etc.
Printre sursele de completare a părții de venituri a bugetului raional Cimișlia pentru anul care vine se mai numără taxele pentru apă, pentru extragerea mineralelor utile și pentru lemnul eliberat pe picior, dar și taxa de la cumpărare a valutei străine.

Cheltuielile publice
„Resursele financiare disponibile pentru anul 2019, a ținut să menționeze Olga Gorban, urmează să fie direcționate la programe de importanță majoră, care ar permite soluționarea problemelor stringente, fără admiterea de datorii creditoare și blocaje financiare”.
Potrivit șefei Direcției finanțe din cadrul Consiliului Raional Cimișlia, aproape două treimi din întreaga sumă de cheltuieli publice din anul viitor vor reveni învățământului, pentru dezvoltarea domeniului în cauză urmând a fi alocate 84 de milioane 304,1 mii de lei. Dintre acestea, învățământului liceal îi vor reveni 38 de milioane 49,6 mii de lei, cel gimnazial va primi 32 de milioane 759,1 mii de lei, iar învățământul primar va beneficia de 557,2 mii de lei.
Ar mai trebui de specificat că pentru educația extrașcolară și susținerea elevilor dotați au fost rezervate 6 milioane 900,1 mii de lei.
Locul doi la capitolul cheltuieli îl va ocupa protecția socială, pentru sectorul respectiv fiind repartizate 16 milioane 61,4 mii de lei. Este important de subliniat faptul că mai mult de jumătate din această sumă – 9 milioane 454 mii de lei – va fi utilizată pentru asistența socială a persoanelor cu necesități speciale, alte 4 milioane 280,6 mii de lei fiind prevăzute pentru protecția familiei și copilului.
Bugetul raional Cimișlia pe anul următor mai are stipulate circa 10 milioane de lei pentru exercitarea guvernării în teritoriul aflat în subordine, dintre care: 8 milioane 200 de mii de lei reprezintă cota-parte financiară a Consiliului Raional Cimișlia în proiectul privind construcția locuințelor sociale (49 de apartamente); câte 200 de mii de lei sunt prevăzute pentru susținerea financiară a Întreprinderii municipale „Servcom” și a Incubatorului de afaceri; alte 200 de mii de lei vor fi cheltuite pentru asigurarea transparenței activității Consiliului Raional Cimișlia prin intermediul televiziunii și al presei scrise.
De asemenea, bugetul raional Cimișlia pe anul viitor conține 9 milioane 774,9 mii de lei pentru dezvoltarea drumurilor, 4 milioane 610 mii de lei – pentru subvenționarea culturii, sportului, tineretului, cultelor și odihnei.

Ion CIUMEICĂ